Saturday, February 17, 2007

Onlangs schreef ik het volgende op een Nietzscheforum:

I recently started to study Heidegger and, if I have understood him correctly, I think we might make the following revaluation in our thinking about the Superman [Übermensch]. Let us suppose my aim is to be a Superman, in the qualitative sense. I am no Superman yet, I am still human, all too human [menselijk, al te menselijk], but I'm doing everything in my power to become a Superman rather than a last man. This means I am becoming a Superman, even if I still have a very long way to go and will perhaps not attain actual supermanhood in my lifetime. I am becoming a Superman, which means I am a becoming Superman! I am in the process of becoming a Superman, I am a Superman in progress, like a sculpture which has not yet been finished or is even only just begun (still resembles a block of marble rather than a statue). So being a companion or forerunner of the Superman amounts to being in a preliminary stage of supermanhood, which is nonetheless already a stage of supermanhood!

Sunday, February 11, 2007

Uit het voorgaande blijkt dat Heidegger in die ingewikkelde zin min of meer hetzelfde zegt als Nietzsche in zijn Nachlass, namelijk: "wat het denken als het werkelijke opvat, opvatten moet, kan het tegendeel van het Zijnde zijn." "Het Zijnde" betekent hier voor Nietzsche het Worden. Dus het denken moet als het werkelijke het tegendeel van het Heraclitische Zijn, i.e., van het Worden, opvatten, namelijk het Parmenidische Zijn; het Worden moet een Zijnd-worden zijn om een wordend Zijnde te kunnen zijn. Evenzo moet het bewustzijn een van-een-object-bewust-zijn zijn om een bewustzijnd object, i.e., een subject, te kunnen zijn: het moet in een object, in een Parmenidisch Zijnde, geloven om zichzelf als een bewustzijnd object, i.e., als een subject, te kunnen opvatten. Een Parmenidisch Zijnde echter hoeft niet echt te bestaan.

Ik schreef net het volgende aan een vriend, degene die dat filmpje gemaakt heeft:

Het blijkt veel simpeler te zijn dan ik dacht. Ik heb het geprobeerd te begrijpen zonder de context in acht te nemen. Hoe het zit is zo:

Neem dat Lego-karretje van jou. Ik ga er even vanuit dat het nog in elkaar zit. Dat affe karretje is iets vastgewordens, in de zin van "iets verstards". Het is niet meer in wording zoals toen we het in elkaar aan het zetten waren. Stel dat je van dit karretje dat andere karretje, dat op de achterkant van het doosje staat, wil maken. Dan moet je eerst dit karretje afbreken. Dit is het voortdurende worden van het vastgewordene als iets verstards tot het vastgemáákte. Dus het zijnd-worden -- het dat-karretje-dat-op-de-achterkant-van-het-doosje-is-afgebeeld-worden -- wordt tot een wordend Zijnde -- zo'n karretje-dat-op-de-achterkant-van-het-doosje-is-afgebeeld in wording, i.e. een wordend karretje-zoals-afgebeeld-op-de-achterkant-van-het-doosje -- in het eerdergenoemde voortdurende worden, want dit proces waarin "bestaande" dingen worden afgebroken en nieuwe worden opgebouwd is voortdurend aan de gang. Maar dit worden tot iets vastgemaakts is de bevrijdende verheerlijking, want alleen met het idee van een iets-worden, een zo'n-karretje-dat-op-de-achterkant-van-het-doosje-is-afgebeeld-worden, wordt het worden tot een Zijnde, in dit geval tot een wordend karretje-zoals-afgebeeld-staat-op-de-achterkant-van-het-doosje.

Recapitulatie:

"Dit karretje2-worden echter wordt tot een wordend karretje2 in het voortdurende worden van het karretje1-gewordene als iets verstards tot het karretje2-gemaakte, als de bevrijdende verheerlijking."

Ziehier de aanzet tot een uitleg van een zin van Heidegger, die ik al eerder op deze weblog vertaald heb.

Thursday, February 01, 2007

"In the beginning was the Unknown, to which humankind responded with Fear & Wonder.
Today very little has changed.

"Self-preservation & security demanded association with others.
There was safety in numbers, and security within the Herd.
To Belong was the first God.

"To be cast out of the group, and exposed to the fathomless shadows of the wilderness of the Dangerous Unknown
was the first & greatest fear; from this the Dark Lord, the Enemy and Exile, was born."
[Werbinox, Dark Lord; a beginning.]