Saturday, March 27, 2010

Deel van een email (06/03/2010).

Ik heb ruim een jaar geleden een intellectuele crisis doorgemaakt (één van mijn velen) waarvoor ik uiteindelijk een oplossing heb weten te vinden. Ik denk dat die oplossing ook de oplossing voor jouw intellectuele probleem is. Dat probleem was dat je zou willen geloven in een logisch-empirisme, maar dat je intellectuele geweten dit niet toeliet. Je geweten negeren was geen optie, maar de onmogelijkheid om in een logisch-empirisme te geloven was hoog problematisch. Corrigeer me als ik het niet goed formuleer.

Mijn crisis was de volgende. Het Christendom was als een schorpioen. De Tien Geboden waren haar tien extremen (acht poten, een kop, en een staart). De Christelijke God was haar lijf. De staart [het "Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste"] stak uiteindelijk echter het lijf dood. Maar de extremen kunnen niet leven zonder lijf. De staart moet dus vroeg of laat zelf ook sterven. Dit was mijn probleem. Want als de staart, dus de waarachtigheid, zou sterven, dan zou alles voor niets zijn geweest! Er zou dan immers weer een nieuw Christendom kunnen ontstaan... De leugenachtigheid van zulke religies zou dan geen tegenargument meer zijn, want we zouden geen reden meer hebben om waarachtig te zijn.---

Mijn oplossing was dat de staart getransplanteerd kan worden naar een nieuw lijf, een nieuwe God. Deze God is de wil tot macht (die Leo Strauss inderdaad meermaals "a vindication of God" heeft genoemd). Als wil tot macht kan de wil tot waarheid blijven bestaan. Voorwaarde is dan wel dat kennis van de waarheid macht zij: de waarheid mag niet deprimerend zijn; ze moet verheffend zijn.---

In de nieuwe Description van mijn Yahoo! Group, waarnaar ik je al eerder gelinkt had, kun je lezen hoe we wel degelijk tot een hoge waarschijnlijkheid kunnen komen. Geen absoluut zekere waarheid, maar dat is juist de kracht ervan: de nieuwe, Nietzscheaanse doctrine is geen dogma. De wereld is hoogst waarschijnlijk de wil tot macht en niets daarbuiten. Het probleem is alleen dat deze waarschijnlijkheid voor velen niet erg opbeurend is. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ik weet alleen dat Nietzsche mensen voorzag voor wie die waarschijnlijkheid wel degelijk verheffend zou zijn---ja zelfs zó verheffend, dat hun liefste wens zou zijn dat de wereld als wil-tot-macht eeuwig terug zou keren. Ik wil niet zeggen dat ik zo'n mens ben. Het is echter wèl mijn ideaal.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home