Monday, September 21, 2009

Klassieke muziek (09/02/2005).

Wist je dat Nietzsche's muziek de enige is die niets voor me doet? die geen "effect" op me heeft? In mijn normale staat, althans: als ik koorts hebt wil ze mij juist helpen mijn normale staat weer te BEREIKEN... Nietzsche's muziek is de enige echt KLASSIEKE muziek die ik ken, dat wil zeggen de enige muziek in de grote stijl. Bijna alle andere muziek is Romantisch, dat wil zeggen onstaan uit onvrede van de musicus met zichzelf, zijn situatie, zijn lot: bijna alle muziek is bedoeld om de musicus in vervoering te brengen, "buiten zichzelf" te brengen, "mooie gevoelens" te geven die hij normaal niet heeft. Zijn luisteraars geeft zij deze gevoelens ook, waardoor zij denken dat hij de OORZAAK is van deze gevoelens, dat hij de BRON van het licht is in plaats van de spiegel via welke zij deze bron, die buiten hem is, kunnen waarnemen. In wezen is de Romantische kunstenaar een idealist, die in gedachten een wereld schept die WEL mooi is, een hemel, een paradijs, en deze in zijn kunst beschrijft. De Klassieke kunstenaar echter beschrijft ZIJN wereld, de wereld zoals hij hem werkelijk ERVAART: hij zet zijn GELUKZALIGHEID om in kunst, ALS DANKBETUIGING!

3 Comments:

Blogger Marjon said...

Hier ben je nog wel in actie!!!
Wat een energie?
Je eet vast veel proteïnen..
Liefs van Madelieff

Thursday, 19 November 2009 at 22:37:00 CET  
Anonymous Anonymous said...

Inderdaad.

Friday, 11 December 2009 at 21:37:00 CET  
Blogger Marjon said...

Je gaf antwoord,Sauwelios?!!!!!!!!
Hou je niet meer van mij?
Je bent zo stil,darling...

Tuesday, 15 December 2009 at 22:18:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home