Tuesday, August 25, 2009

Vervolg Oerknaldiscussie (26/09/2005).

"God zou god niet zijn indien deze niet vanuit niets zou kunnen ontstaan."

Bewering A: Niets kan uit niets ontstaan.
Bewering B: God kan uit niets ontstaan.
Conclusie: ...


"Inderdaad, de wetenschap kan maar tot enkele nanoseconden vóór het begin van de oerknal terugrekenen. Dit is logisch, omdat "de tijd" niets anders is dan het uitdijen van het universum, dat wil zeggen, het ontploffen van wat er daarvóór was. De tijd zoals wij die kennen begint pas met de oerknal."

--Voor zover ik weet komt de wetenschap tot enkele nanoseconden NA het begin van de oerknal.

>>> Ehm, inderdaad: dat bedoelde ik. Met "vóór" bedoelde ik "aan deze kant van" de oerknal.


"Ik lijk me zelf tegen te spreken daar ik eerder in mijn stuk eeuwigheid definieerde als het ontbreken van OF oneindige regressie van causaliteit. Indien er sprake is van oneindige regressie kunnen we concluderen dat er wel iets uit niets heeft MOETEN ontstaan, daar niets geen oorzaak van niets KAN zijn. Waar ligt anders het onderscheidt? Indien jij eeuwigheid -oneindige regressie- zou verkiezen, verkies je ook het ontstaan van iets vanuit niets. Of redeneer ik verkeerd?"

Ehm, ja. Oneindige regressie betekent juist dat je eeuwig terug kan rekenen, dus dat aan iedere gebeurtenis een voorgaande gebeurtenis ten grondslag lag, die op haar beurt ook weer het gevolg van een voorgaande was. Er is dan dus niet ooit iets uit niets ontstaan, maar er is altijd iets geweest.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home