Saturday, August 22, 2009

De macht over het stuur (03/08/2005).

Het is [...] aardig dat je het woord controle gebruikt: in het beste, want eenvoudigste, voorbeeld om aan te tonen dat wil naar macht niet per se machtswellust is, namelijk "de macht over het stuur", gaat het daar immers ook om.

Stel, je hebt de macht over het stuur: je hebt het stuur stevig vast. Je hebt daardoor controle over de wagen. Maar macht hebben is niet een kwestie van hebben en HOUDEN; het is een kwestie van telkens opnieuw veroveren, omdat je haar telkens opnieuw prijsgeeft. De enige situatie waarin je de macht over het stuur kunt behouden is als je stil staat: zodra je gaat rijden komen er externe, onvoorspelbare factoren in het spel. Wat nood doet [dwz. wat nodig is] is dus: ofwel alertheid ofwel instinct: als er plotseling iets gebeurt waarop je moet reageren om niet in gevaar te komen, moet je ofwel bewust of instinctief bepaalde handelingen uitvoeren. Instinct is sneller, maar wie kan er puur op zijn instinct verkeersveiligheid garanderen? Men moet alert zijn, dat wil zeggen een hoge bewustzijnsintensiteit bezitten. En ook hier is er geen sprake van hebben en houden, maar van continu bereiken, continu boven een bepaalde standaard blijven. En aangezien de hersenen een orgaan zijn, veronderstelt deze goede geestelijke conditie een goede lichamelijke conditie.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home