Tuesday, August 25, 2009

De Oerknal als oerzaak èn gevolg (26/09/2005).

"Totdat we kunnen aantonen dat er iets vanuit 'niets' kan ontstaan vind ik het het meest aannemelijk om het ontstaan van alles, vanaf het begin, aan een levensvorm die in staat was zelf vanuit 'niets' te ontstaan toe te kennen."

Dit is dus precies waarom de Big-Bangtheorie "Creationism for nerds" wordt genoemd.

Logische weerlegging van jouw aanname:

Als er niets is, is er ook geen levensvorm die in staat is daaruit te ontstaan.


"Het is zodoende ook maar de vraag wat we onder 'niets' verstaan?"

Nee hoor: niets is gewoon alles min alles. En nee, "niets" zit niet in "alles" inbegrepen, want "niets" bestaat niet; alleen het begrìp niets bestaat.


"Is het niets simpelweg datgene wat overblijft indien men alles wat momenteel existeert, inclusief datgene wat wij nog niet kennen, weg neemt?"

Niets is datgene wat overblijft (niets dus) indien men alles wat momenteel existeert, ooit geëxisteerd heeft en ooit zal existeren, wegneemt - inclusief datgene wat wij nu niet kennen, nooit gekend hebben en nooit zullen kennen (= het grootste deel).


"Daar de wetenschap niet tot het absolute nulpunt van de mogelijkheid van een oerknal reikt, blijft het gissen naar de oorzaak en betekend wetenschap niets meer."

Inderdaad, de wetenschap kan maar tot enkele nanoseconden vóór het begin van de oerknal terugrekenen. Dit is logisch, omdat "de tijd" niets anders is dan het uitdijen van het universum, dat wil zeggen, het ontploffen van wat er daarvóór was. De tijd zoals wij die kennen begint pas met de oerknal.


"Zelfs als een hogere levensvorm enkel realiteit is binnen onze hersenen is het probleem van de oneindige regressie welke aan het causaliteitsprincipe ten grondslag ligt opgelost. De reden waarom dit m.i. aannemelijker is dan de aanname van de eeuwigheid, is omdat met deze oplossing de causaliteit niet is uitgesloten, enkel een begin van de ketting aangestipt."

Met de "eeuwigheid", dat wil zeggen de oneindige opeenvolging van oorzaak en gevolg, is de causaliteit ook niet uitgesloten: iedere oorzaak is dan namelijk op zijn beurt ook weer een gevolg, en andersom.


"Eeuwigheid ontkent het causaliteitsprincipe; oneindige regressie kan geen optie zijn binnen dit kader. De aanname van de hogere levensvorm geeft overigens ook de mogelijkheid van enige betekenis aan ons bestaan. In het model waar tijd geen rol speelt en er geen begin is, lijkt de betekenis ver te zoeken. Uiteraard hoeft betekenis geen vereiste te zijn voor ons bestaan, maar een betekenisvol bestaan is toch bevredigender".

Bevrediging is geen argument. Ik denk overigens wel dat betekenis een vereiste is voor ons bestaan, of liever gezegd, om het bestaan uit te houden. Zonder een God - en dat is toch wat je bedoelt met "een hogere levensvorm" - moeten we ZELF een antwoord bedenken op de vraag die els ons stelt: "waarom zijn we er [...] in ´s hemelsnaam?"

"My philosopy brings the triumphant idea of which all other modes of thought will ultimately perish. It is the great cultivating idea: the races that cannot bear it stand condemned; those who find it the greatest benefit are chosen to rule."
[Nietzsche, The Will to Power, paragraaf 1053.]

Dit idee is de "eeuwige wederkomst": een oneindige regressie EN PROgressie, een eeuwige cirkel, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, waarin na een tijd dezelfde Big Bang weer plaatsvindt waarin wij nu zitten, dezelfde volgorde zich herhaalt, voor altijd en eeuwig, zonder zin en zonder einde... Angstaanjagend?

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home