Monday, September 21, 2009

Oorlogsverklaring (09/02/2005).

Het is typisch dat je kritiek niet op Nietzsche maar op mij alleen gericht is: ik heb immers nog geen naam gemaakt, terwijl Nietzsche deel uitmaakt van de "Canon". Jij bent, met al je mooie Latijnse woorden - je zult mij niet gauw het woord "ontologie" in de mond zien nemen - geen filosoof maar een student filosofie, of doctorandus of zelfs professor in de filosofie; maar een professor in de filosofie is nog lang geen filosoof. Ik begrijp dat je boos wordt, Rahula, als iemand die NIET de geijkte maatschappelijke wegen volgt, die niet gaat studeren en zuipen en neuken en zich niet bezighoudt met "actualiteiten" en politiek en mode - als het zo iemand lukt zich tegen alle verwachtingen in te handhaven, zijn TROTS te bewaren, zijn integriteit, zijn zelfrespect, kortom zijn mannelijkheid... Ik ben het kwade geweten van deze tijd: ik heb, in de nacht van deze tijd, ver van het daglicht, het vandaag-de-daglicht, dat geen GROOTSHEID kan verdragen, een licht gevonden, een geestelijk, magisch licht, een licht dat nog brandt uit vervlogen gewaande tijden - nee, het heeft MIJ gevonden, de god Rudra heeft mij gevonden, mij de kracht gegeven tot het herwinnen van het Paradijs, de kracht der visie om het Paradijs weer te kunnen ZIEN...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home