Sunday, March 21, 2010

"Mensen zijn gelijk, culturen niet." (03/02/2009).

Dit is een poging tot een kritiek op de bovenstaande uitspraak van Hirsi Ali.

1. "Gelijk" betekent hier "gelijkwaardig".

2. Als culturen niet gelijkwaardig zijn, dan zijn er dus hogere en lagere culturen (voorlijke en achterlijke culturen, om met Pim Fortuyn te spreken).

3. Waarom zouden mensen een achterlijke cultuur aanhangen? Ik zie hiervoor slechts twee mogelijke redenen: a. ze zijn met zo'n cultuur geïndoctrineerd; b. ze kiezen bij hun volle verstand voor zo'n cultuur.

4. Geïndoctrineerde mensen zijn niet gelijkwaardig aan mensen die bij hun volle verstand zijn. Ze zijn vergelijkbaar met krankzinnigen. Net als deze laatsten zijn ze ontoerekeningsvatbaar. En ontoerekeningsvatbaren hebben niet dezelfde rechten als (dwz. ze zijn voor de wet niet gelijk aan) toerekeningsvatbaren (dwz. mensen die wél bij hun volle verstand zijn).

5. Mensen die bij hun volle verstand voor een achterlijke cultuur kiezen zijn zelf achterlijk---dat wil zeggen, er mankeert iets aan hun verstandelijke vermogens. Conclusie: mensen die een achterlijke cultuur aanhangen zijn sowieso minderwaardig aan mensen die een meer voorlijke cultuur aanhangen. Als ze geïndoctrineerd zijn zijn ze pas gelijkwaardig aan laatstgenoemden wanneer ze met succes geëxdoctrineerd zijn. En als ze niet geïndoctrineerd zijn zijn ze gewoon achterlijk. Misschien heeft het in dat geval zin om te trachten hun verstandelijke vermogens te ontwikkelen. In ieder geval zijn mensen die een achterlijke cultuur aanhangen pas gelijkwaardig aan mensen die een meer voorlijke cultuur aanhangen wanneer ze
a. geëxdoctrineerd zijn; en/of
b. hun verstandelijke vermogens voldoende ontwikkeld hebben.

P.S.: Hoe zit het met mensen die met een meer voorlijke cultuur geïndoctrineerd zijn? Ik denk dat de maatstaf moet zijn: mensen die bij hun volle verstand voor de meest voorlijke cultuur kiezen. Maar wat is de meest voorlijke cultuur? [... Dat wil zeggen,] wat maakt een cultuur voorlijk danwel achterlijk? Wat heeft een meer voorlijke cultuur dat een meer achterlijke niet heeft, en/of andersom?

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home