Wednesday, May 23, 2007

Mussorgsky.

Zoals deze documentaire laat zien, is de tragikomische ironie van Rumsfelds en Cheney's "hate-mongering" (rond 1976 tegen "de Communisten", vanaf 2001 tegen "Al Qaeda") dat ze er zelf in zijn gaan geloven. Of liever (want dat ze erin gingen geloven volgt uit hun wil om te overtuigen: zoals Nietzsche zegt is iemand die zelf in zijn zaak gelooft een overtuigender advocaat dan één die bewust liegt), het is tragikomisch dat ze erin bleven geloven.

Tuesday, May 22, 2007

Dát is dus waar de echte mannen zijn..."Je mag me niet eens áánkijken, vrouw, je moet onderdanig zijn!"

Toch houdt de vrouw in kwestie nog steeds van deze "foute man".

Sunday, May 13, 2007

"Das Sein des Seienden "ist" nicht selbst ein Seiendes."
[Heidegger, Sein und Zeit, paragraaf 2.]

Voor het feit dat "ist" tussen aanhalingstekens staat heb ik in eerste instantie de volgende verklaring:

"Het bestaan van dat wat bestaat bestaat zelf niet iets dat bestaat."

Dit is onzin, terwijl de volgende zin wel zinnig is:

"Het bestaan van dat wat bestaat is zelf niet iets dat bestaat."

Maar als we het anders schrijven kunnen we "ist" wel als "bestaan" vertalen:

"Het bestaan van dat wat bestaat, zelf iets dat bestaat, bestaat niet."

Echter:

"Het bestaan van dat wat bestaat, zelf niet iets dat bestaat, bestaat."

Dus: er bestaat een bestaan dat zelf niet bestaat. Dit is onzin. Bovendien:

"Het bestaan van dat wat bestaat, hetgeen iets is dat zelf niet bestaat, bestaat."

We kunnen het dus niet zonder dat "is" doen:

"Het smeerbaar-zijn van smeerkaas is zelf niet iets dat smeerbaar is smeerbaar."

"Het smeerbaar-zijn van smeerkaas is zelf niet iets dat smeerbaar is."

Conclusie: het bestaan van dat wat bestaat bestaat zelf niet.
I think this is another example of lies being necessary in order to live. Most people need to have sex ("bed is the poor man's opera"), yet they do not (yet) want to have children, or do not want to have a child every time they have sex. Thus sex, for them, has, in many cases, become some kind of a snack: one does not eat a snack for its nutritional value. Yet this does not mean that food is not naturally only a means to nutrition. Also, I think most people do not have the philosophical integrity to see the truth of what I'm saying here: that sex is only a means to procreation, and that it is pleasurable in order to tempt us to have it. Yet there is one way to "save" people from my verdict: the distinction between short-term and long-term considerations. On the short-term, regarding sex, a man wants to impregnate and a woman wants to be impregnated. Yet they may not (yet, or again already) want the consequences of that impregnation.