Sunday, May 13, 2007

"Das Sein des Seienden "ist" nicht selbst ein Seiendes."
[Heidegger, Sein und Zeit, paragraaf 2.]

Voor het feit dat "ist" tussen aanhalingstekens staat heb ik in eerste instantie de volgende verklaring:

"Het bestaan van dat wat bestaat bestaat zelf niet iets dat bestaat."

Dit is onzin, terwijl de volgende zin wel zinnig is:

"Het bestaan van dat wat bestaat is zelf niet iets dat bestaat."

Maar als we het anders schrijven kunnen we "ist" wel als "bestaan" vertalen:

"Het bestaan van dat wat bestaat, zelf iets dat bestaat, bestaat niet."

Echter:

"Het bestaan van dat wat bestaat, zelf niet iets dat bestaat, bestaat."

Dus: er bestaat een bestaan dat zelf niet bestaat. Dit is onzin. Bovendien:

"Het bestaan van dat wat bestaat, hetgeen iets is dat zelf niet bestaat, bestaat."

We kunnen het dus niet zonder dat "is" doen:

"Het smeerbaar-zijn van smeerkaas is zelf niet iets dat smeerbaar is smeerbaar."

"Het smeerbaar-zijn van smeerkaas is zelf niet iets dat smeerbaar is."

Conclusie: het bestaan van dat wat bestaat bestaat zelf niet.

2 Comments:

Blogger Sauwelios said...

Ik snap nu (pas) dat het volgende een logische conclusie is van Heideggers stelling:

"Het bestaan van dat wat bestaat, zelf niet iets dat bestaat, bestaat."

Het is namelijk al tegenstrijdig om van iets te zeggen dat het niet bestaat.

Monday, 14 May 2007 at 11:26:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

A: "Eenhoorns bestaan niet."

B: "'Eenhoorns' is een woord. Wat bedoel je met dat woord? Kun je aanwijzen waar het naar verwijst?"

A: "Nee, want dat bestaat immers niet."

B: "Dus er is een iets dat niet bestaat?"

A: "Nee, natuurlijk niet."

B: "Nee, want 'iets' is per definitie iets dat bestaat. Betekent dit dat 'eenhoorns' 'niets' betekent? In dat geval heb je dus eigenlijk gezegd: 'Niets bestaat niet', hetgeen een waarheid als een koe is."

A: "Eenhoorns zijn fantasiewezens. Eenhoorns bestaan wel, maar alleen in onze fantasie, zoals het woord al zegt."

Tuesday, 22 May 2007 at 14:10:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home