Monday, June 23, 2008

Wereldlijke macht: verleden, heden, en toekomst.

Eens hadden de mensen die de sterkste onverhulde wil naar macht hadden de macht.

Vervolgens voerden mensen die deze onverhulde wil naar macht in mindere mate hadden een herwaardering door.

Laatstgenoemden bedachten een morele wereldorde die niet overeenkwam met de natuurlijke wereldorde (waarin eerstgenoemden de macht hadden).

Door middel van deze herwaardering kwamen laatstgenoemden aan de macht.

Totdat laatstgenoemden onverhulbaar machtig waren -- en onverhuld hun wil naar macht durfden uiten.

Nu hebben laatstgenoemden zelfs dichters, die hun macht en wil naar macht onverbloemd prijzen.

Maar de basis van hun macht is verhulde wil naar macht. Zodra deze onthuld is, kan zij niet meer de basis zijn voor nieuwe macht (want deceptie was haar grootste kracht).

En zodra laatstgenoemden door eerstgenoemden zijn overtroffen, zullen laatstgenoemden het onderspit delven.