Monday, September 04, 2006

Heidegger.

Ik ga eens even proberen een stukje Heidegger te vertalen.

"Dieses Seiendwerden aber wird zum werdenden Seienden im ständigen Werden des Festgewordenen als eines Erstarrten zum Festgemachten, als der befreienden Verklärung."

Ahum. "Dit zijndworden echter wordt tot een wordend Zijnde in het voortdurende worden van het vastgewordene als iets verstards tot het vastgemaakte, als de bevrijdende verheerlijking."

Dus: dit zijndworden, waarover eerder gesproken is, wordt, tegen alle verwachtingen in, tot een wordend Zijnde in het voortdurende worden etc.; het wordt in het voortdurende worden tot een wordend Zijnde, en niet ergens anders in. Dit voortdurende worden, waarin dit zijndworden tot een wordend Zijnde wordt, is het voortdurende worden van het-vastgewordene-als-iets-verstards tot het vastgemáákte. Het is me alléén nog niet duidelijk wat dan precies de bevrijdende verheerlijking is: is dit het wordende Zijnde, het voordurende worden, of het vastgemaakte?

1 Comments:

Anonymous Madelieff said...

OKAY MISTER!

Friday, 8 September 2006 at 10:56:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home