Friday, September 01, 2006

Philosophia.

"Filosofie als liefde voor de wijsheid, opwaarts naar de wijze als de gelukkigste, machtigste, die al het worden rechtvaardigt en nogmaals wil, — niet liefde voor de mensen, of voor goden, of voor de waarheid, maar liefde voor een toestand, voor een geestelijk en zinnelijk volmaaktheidsgevoel: een bevestigen en goedkeuren uit een overstromend gevoel van organiserende macht. De grote onderscheiding."
[Nietzsche, Nachlass.]

2 Comments:

Blogger Sauwelios said...

Het Griekse woord philosophia komt, zoals velen wel zullen weten, van de woorden philia, vriendschappelijke liefde, en sophia, wijsheid. Maar het is ook mogelijk ho philosophos, de filosoof, uit te leggen als een philos, een vriend, van to sophon, het wijze. Vandaar het volgende aphorisme, dat ik jaren geleden schreef:

"Filosofen zijn, letterlijk doch zeer vrij vertaald, "vrienden van het wijze", die, zoals het echte vrienden betaamt, als geen ander zijn duistere zijde kennen en toch immer vrienden blijven."

Friday, 1 September 2006 at 15:15:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Mijn beslissing om to sophon en niet he sophia als uitgangspunt van het woord philosophos te nemen is gebaseerd op Heraclitus:

"Eén is het wijze: het wil en wil niet met de naam van Zeus genoemd worden."

Voor de Stoïcijnen was de wil van Zeus het noodlot zelve (en volgens Nietzsche heeft de Stoa "haast al haar voornaamste ideeën van Heraclitus geërfd"). Als het wijze het noodlot is, dan is een filosoof dus letterlijk een amator fati, een liefhebber van het noodlot. En zelfs als we wèl he sophia als uitgangspunt nemen, dan is hij een amator sapientiae fati, een liefhebber van de wijsheid van het noodlot - hetgeen op hetzelfde neerkomt.

Saturday, 2 September 2006 at 23:49:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home