Sunday, August 06, 2006

Herwaardering.

"[According to Strauss,] The "Ancients" were the Socratic philosophers and their intellectual heirs, and the "Moderns" start with Niccolo Machiavelli."
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Strauss#Ancients_and_Moderns

Eigenlijk draait Strauss de twee termen dus om: een typisch geval van een (slaafse) herwaardering van (nobele) waarden. Want de echte antieke filosofen waren de pre-Socratici, en dan met name Heraclitus; de moderniteit begint eigenlijk juist met Socrates. En Machiavelli's filosofie is, als Renaissance-filosofie bij uitstek, juist een heropleving van de klassieke tijd. (Opmerking: de ontwikkelingen in Griekenland en Rome liepen niet synchroon. Waar de moderniteit/het verval in Griekenland door Socrates werd ingeluid, gebeurde dat in Rome pas definitief met de kerstening van Constantijn.)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home