Wednesday, June 28, 2006

Ecce vates.

Ik heb me vergist. Nietzsche schreef dat van dat vijfde evangelie niet aan een vriend, maar aan iemand die min of meer het tegenovergestelde zou worden: zijn toenmalige uitgever. Nog geen twee maanden later schreef hij hem:

"Waarde heer uitgever,

"het staat niet in mijn macht", de Zarathoestratekst ten gunste van de angstige Leipzigers te veranderen - het doet me deugd om te horen, dat u zelf in dit opzicht mij en mijn onafhankelijkheid hebt verdedigd. Wat overigens "de staat" betreft, weet ik, wat ik weet. Men mag me tot de "anarchisten" rekenen, als men mij vijandig gezind is: maar gewis is, dat ik Europese anarchieën en aardbevingen in monsterlijke omvang vooruitzie. Alle bewegingen voeren daarheen - uw anti-joodse meegerekend."
[brief van 2 april 1883.]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home