Friday, June 23, 2006

Herwaardering.

Wat ben ik toch een kletskous. Mijn inzicht is gewoon dat de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad het idee van goed en kwaad is: dat wil zeggen de moraal. Het is deze giftige vrucht die de hogere mensen het leven vergald heeft.

Vanavond weer varkensvlees gegeten, het meest Antisemitische voedsel dat er bestaat (het zij dan Semietenvlees).

Parallel aan mijn nieuwe inzicht in Genesis loopt het inzicht dat ik eerder had in de Koran: dat Iblis (Satan), en later Adam zelf, gevallen zijn om de volgende reden. God schiep de mens (Adam) in zijn evenbeeld. De engelen, waarvan Iblis er één was (hoewel sommigen denken dat hij eigenlijk een Djinn was), verwonderden zich en betwijfelden Allah's keuze om de mens zijn plaatsvervanger op aarde te maken. Daarop zij Allah: "Ik weet wat gij niet weet." Wat wist Allah dat de engelen niet wisten? Welke kennis had hij? Er is geen twijfel: de kennis van goed en kwaad. Want hij wist dat hijzelf, net als de mens (en dit was de reden dat de engelen zijn keuze betwijfelden) zowel goed als kwaad was... De engelen echter waren alleen maar goed.

1 Comments:

Blogger Sauwelios said...

De mens was dus zowel goed als kwaad en daarom betwijfelde de engelen Gods keuze. God echter was zelf ook zowel goed als kwaad.

Tuesday, 12 September 2006 at 02:35:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home