Wednesday, June 14, 2006

De himeros.

"De onuitputtelijke hartstocht van de liefde, de himeros [Grieks: vurig verlangen], die dichters van alle tijden in talloze regels hebben proberen uit te drukken, dit vurige verlangen dat voorstellingen van oneindig geluk verbindt aan het bezit van één bepaalde vrouw en vreselijke pijnen aan de gedachte dat zij onbereikbaar blijft - dit heftige verschijnsel is niet het gevoel van één enkel individu. Het is de zucht van de collectieve geest van onze soort, die een uitgelezen kans ziet om zijn doel te bereiken - of te missen. De soort alleen heeft eeuwig leven en is daarom tot oneindig verlangen, oneindige bevrediging en oneindige pijn in staat. Dit alles nu is opgesloten in de nauwe borst van een sterveling: geen wonder, dat het eruit lijkt te barsten en geen uitdrukking kan vinden voor de vervullende wraak van oneindige lust of oneindige pijn."
[Schopenhauer, in De kunst van het verleiden.]

1 Comments:

Anonymous Madelieff said...

Ibsen baseerde zijn Hedda Gabler op deze zienswijze van de onrust,het onvervulde verlangen...

Thursday, 15 June 2006 at 23:52:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home