Monday, June 05, 2006

Tucht.

Ik vraag me met enige huivering af, hoe corrumperend seks wel niet op jonge jongens moet werken. Ik doel hiermee op Amerikaanse toestanden, die hier ook, vooral onder de lager opgeleide jeugd, onheil stichten - jongens die zich laten pijpen omdat de meisjes ze nou eenmaal pijpen... Nee, zoals Nietzsche zegt moet men de mannen beter opvoeden: de vrouwen volgen dan vanzelf. Om deze reden heeft het ook geen zin dat de Islam er zo kien op toeziet dat meisjes geen seks hebben voor het huwelijk: de jongens vinden hun heil wel ergens anders. - De moderne maatschappij is hier natuurlijk enkel bij gebaat: hoe afhankelijk is een seksverslaafde van de pop- en porno-industrie! Daarin echter wordt het grote geld gemaakt.
De oude Grieken daarentegen, de Griekse mannen, hadden ook geen seks voor het huwelijk - in ieder geval geen heteroseks... En homoseks werd gestimuleerd door de staat: de mannen gaven de jongens hun seksuele opvoeding.

4 Comments:

Blogger Sauwelios said...

"De ontucht mag dan laakbaar zijn, de tucht is afstootend."
[A.Roland Holst, Kort.]

Inderdaad, afstotend - als in "waterafstotend", hydrofoob. Phobos.

"Eros unites, but Phobos, fear, hatred (nothing is closer to love than hatred) disunites, leads to separation, breaks the Cosmic Egg. So as to acquire consciousness, individuality, so as to be able one day to give a face to the Cosmic Egg."
[Jung, in Miguel Serrano's NOS.]

Nietzsches pathos is het pathos der distantie.

"Complete fusion - losing oneself in one's opposite, in the loved one, in an effort to return to the original Androgynous - is not a good thing. It goes against Individuation, the immortality of the persona and resurrection, which is differentiation, the individuation of both partners, so that he and she can come together again separated but, in another way, united for ever."
[ibid.]

"Hate spiritualises."
[Bill Osborn.]

Monday, 5 June 2006 at 15:33:00 CEST  
Anonymous Madelieff said...

Complete fusion - losing oneself in one's opposite, in the loved one, in an effort to return to the original Androgynous - is not a good thing. It goes against Individuation, the immortality of the persona and resurrection, which is differentiation, the individuation of both partners, so that he and she can come together again separated but, in another way, united for ever."

Mooi,wie schreef het?

Sunday, 11 June 2006 at 12:34:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Miguel Serrano schreef dat; hij beweert echter dat Jung het zei in een gesprek met hem. Of dat zo is is natuurlijk niet na te gaan.

Sunday, 11 June 2006 at 15:30:00 CEST  
Anonymous Madelieff said...

O..

Monday, 12 June 2006 at 22:55:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home