Thursday, May 18, 2006

Aphrodite.

10 Comments:

Anonymous Anonymous said...

In tegenstelling tot de 2 mannelijke naakten kan het lichaam van de vrouw hier afgebeeld mij niet bekoren.

Het is niet geprononceerd genoeg.
Deel jij mijn smaak in deze,Sauweliòs?

Friday, 19 May 2006 at 22:41:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Ja, en dat is juist het mooie eraan. Dat is precies wat ik bedoel...

Saturday, 20 May 2006 at 12:29:00 CEST  
Anonymous Madelief said...

Zo schat ik jou ook in.

Sunday, 21 May 2006 at 13:06:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Snap je wel wat ik bedoel?

Sunday, 21 May 2006 at 14:46:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Aphrodite is, alle populaire meningen ten spijt, juist niet een verleidster. Zij hoeft niet te verleiden, want zij is van zichzelf al begerenswaardig... Een echte man wil juist niet verleid worden, wil juist niet door de zinnelijkheid van zijn stuk gebracht worden: dat is niet voornaam...

Monday, 22 May 2006 at 13:45:00 CEST  
Anonymous Madelieffff said...

Klopt.
Het is nature...

Zeg he?
Hoe stom denk JIJ dat Ik ben?

Vergis je niet,mister!

Ik mag me soms enigszins vergalopperen,maar de rest is meer dan in orde!
Tsjakka!!!

Monday, 22 May 2006 at 14:53:00 CEST  
Anonymous Madelef said...

Nee,niet in het vleesch,maar in the mind!

Monday, 22 May 2006 at 14:54:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Beste M.,

Het is (mij) dikwijls niet duidelijk waar je antwoorden op terugslaan. "Klopt" is nog wel duidelijk, het slaat neem ik aan op de passage "Aphrodite ... voornaam." Maar "Het is nature"? "Nature" is neem ik aan Engels. Waarom kies je hier voor Engels? Verwijs je naar de nature/nurture-discussie? Maar waar slaat "het" dan op terug? Wat is "nature"? - En daarna zeg je: "Nee,niet in het vleesch,maar in the mind!" Waar is dat een reactie op?

Monday, 22 May 2006 at 20:57:00 CEST  
Anonymous Madelief said...

Ok,je hebt gelijk.
Ik zie zelf ook in,dat ik niet te volgen ben.
Ik leg niets uit,ik gebruik telegramstijl.

Mensen,die mij goed kennen,snappen mij redelijk.
Schriftelijk is dat ondoenlijk.

Ik bedoelde te zeggen,dat het kenmerk van de verleiding gewoon in het wezen zelf zit.
Het is de hoedanigheid van de liefde,in casu Venus,die de verleiding vormgeeft.

Ik ben geen schrijver en pretendeer ook allerminst jouw niveau te benaderen.

Voorts is er sprake van een taalbarrière tussen jou en mij.

Thursday, 25 May 2006 at 22:02:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Ik begrijp nu eindelijk wat Madelef (sic) bedoelt...

Sunday, 10 September 2006 at 04:57:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home