Friday, June 23, 2006

Consciogenese.

"Toen God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde - de aarde was woest en vormeloos, duisternis heerschte op den oceaan, en Gods geest dekte het water - sprak God: Er zij licht! en er was licht." [Genesis 1:1-3, Leidsche vertaling.]

Eerst was er woeste, vormeloze chaos. Duisternis en de oceaan zijn synoniemen van het onbewuste. Kan het zijn dat God een slangedroom had? Wat duidelijk is is dat de onbewuste spanning hem teveel werd, hij had een nachtmerrie, zijn geest verzette zich tegen een te diep wegzinken in het onderbewuste - en schreeuwde het uit. Deze schreeuw vervolgens was wat God wakker maakte.

"Laat er licht zijn!" - Dit betekent zoveel als: "Laat mij bewust zijn!" - "En God zag dat het licht goed was. Nu maakte God scheiding tussen het licht en de duisternis" [Genesis 1:4]. Pas als er bewustzijn is kan het bewuste zijn worden gescheiden van het onbewuste. "Zoo was het avond geweest en morgen geweest: de eerste dag." [1:5]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home