Tuesday, June 27, 2006

De twee bomen.

"Voorts zeide Jahwe God: Zie, de mensch is aan een onzer gelijk geworden in kennis van goed en kwaad; indien hij nu maar niet zijn hand uitstrekt, ook van den levensboom neemt en, door daarvan te eten, eeuwig leeft! Daarom zond Jahwe God hem uit den hof van Eden weg" [Genesis 3:22-23].

Zoals ik al eerder zei is de boom der kennis van goed en kwaad de moraal:

"Alle Bijbels of heilige codes zijn de oorzaak geweest van de volgende Dwalingen.
1. Dat de Mens twee echt bestaande beginselen heeft, te weten: een Lichaam & een Ziel.
2. Dat de Wilskracht, die Kwaad wordt genoemd, alleen van het Lichaam is, & de Rede, die Goed wordt genoemd, alleen van de Ziel.
3. Dat God de Mens zal kwellen in de Eeuwigheid voor het volgen van zijn Wil."
[William Blake, Het Huwelijk van Hemel en Hel.]

Maar wat is dan de levensboom? - Er is geen twijfel:

"Maar de volgende Tegendelen hiervan zijn Waar.
1. De Mens heeft geen Lichaam dat gescheiden is van zijn Ziel; want wat Lichaam genoemd wordt, is een deel van de Ziel onderscheiden door de vijf Zintuigen, de voornaamste ingangen voor de Ziel in dit tijdperk.
2. Wilskracht is het enige leven en is van het Lichaam, en de Rede is de grens of de buitenste omtrek van de Wilskracht.
3. Wilskracht is Eeuwig Genot."
[ibidem.]

3 Comments:

Anonymous Madelieff said...

Ben jij het daarmee eens?
Zie jij het denken niet als zintuig?
Of anders gesteld,dat wát voor het denken doorgaat..?

Tuesday, 27 June 2006 at 13:07:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Nee, ik zie het denken niet als zintuig. Wat Blake bedoelt met "wat Lichaam genoemd wordt, is een deel van de Ziel onderscheiden door de vijf Zintuigen", is dat de wereld de "Ziel" is en het lichamelijke (materiële) aspect daarvan slechts het deel dat wij daarvan kunnen waarnemen.

Met het idee dat de Rede de buitenste grens van de Wilskracht (Energy: de wil naar macht, gevoelens, hartstochten) is ben ik het ook eens; zo is bijvoorbeeld het bewustzijn alleen maar dat gedeelte van de ijsschots die boven water (boven het onderbewustzijn) uitkomt. Gedachten zijn van die bewuste bergtoppen: hoewel het lijkt of de ene gedachte ("bergtop") causaal op de andere volgt ligt daar een heel ander, onbewust verband aan ten grondslag (de "bergtoppen" zijn met elkaar verbonden onder het wateroppervlak).

Tuesday, 27 June 2006 at 14:00:00 CEST  
Anonymous Madelieff said...

Jung beschreef het onbewuste en de invloed daarvan zoveel groter dan de top die zichtbaar is.

Toch vind ik het wel een vondst om het denken wél een zintuig te noemen.
Denk `s aan de geweldig destructieve kracht van onze gedachten..

Monday, 10 July 2006 at 22:41:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home