Tuesday, June 27, 2006

De immoralist.

De vrucht van de boom des levens is de Bible of Hell. Maar wat is de Bible of Hell?

Schreef Nietzsche niet over zijn eerste Zarathoestra, toen hij die net geschreven had, aan een vriend dat hij een soort vijfde evangelie geschreven had? Hij bedoelde natuurlijk een dysangelie - dat begint met de boodschap, dat God dood is. Want hij schreef in die tijd ook in een brief, dat het hier de langverwachte Antichrist betrof. En noemde hij het eerste boek van zijn geplande hoofdwerk, de "Herwaardering van alle waarden", niet der Antichrist? Dat natuurlijk "de Antichrist" betekent, maar tevens "de Antichristen"? En was de geplande titel van het tweede boek niet: der Immoralist?

"Men heeft mij niet gevraagd, men had me moeten vragen, wat nou juist in mijn mond, in de mond van de eerste immoralist, de naam Zarathoestra betekent: want wat die Pers zo monsterlijk uniek maakt in de geschiedenis, is precies het tegendeel daarvan. Zarathoestra heeft voor het eerst in de strijd tussen het goede en het kwade het eigenlijke wiel in het raderwerk der dingen gezien, - de vertaling van de moraal in het metafysische, als kracht, oorzaak, doel op zich, is zijn werk. Maar deze vraag had in feite het antwoord al kunnen zijn. Zarathoestra schiep deze noodlottigste dwaling, de moraal: bijgevolg moet hij ook de eerste zijn, die haar inziet. [...] - Begrijpt men mij?... De zelfoverwinning van de moraal uit waarhaftigheid, de zelfoverwinning van de moralist in zijn tegenstelling - in mij - dat betekent in mijn mond de naam Zarathoestra."
[Nietzsche, Ecce homo, Waarom ik een noodlot ben, 3.]

En van wie hadden de Joden het idee van één God en Zijn strijd tegen de Duivel? De Assyriërs veroverden Judea, moordden het koningshuis van David uit (en daarmee de hele krijgerskaste) en namen vele Joden mee naar Babylon: daarmee begon de Babylonische Ballingschap. Kort daarop echter veroverden de Perzen het Assyrische rijk, inclusief Babylon. Het was hier dat de Joden in aanraking kwamen met de ideeën van Zoroaster.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home