Monday, July 03, 2006

Mijn overtuigingen.

Wat zijn mijn overtuigingen? Ten eerste, dat Jezus Caesar was. Deze is gebaseerd op taalkundige aanwijzingen die samengevat zijn in Francesco Carotta's "Was Jezus Caesar?" Na tachtig bladzijden was ik overtuigd. En ik ben extreem sceptisch. Ik weet echter van de korte tijd dat ik Griekse en Latijnse Taal en Cultuur gestudeerd heb, dat er inderdaad heel veel lees- en overschrijffouten gemaakt werden bij het kopiëren van Griekse en Latijnse teksten.

Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat Nietzsche een hersentumor had. Dit baseer ik op een gedegen wetenschappelijke argumentatie en zijn verslag van zijn aandoening in zijn brieven. Maar de bovenstaande overtuigingen waren niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde overtuigingen uit ervaring.

Eén van die overtuigingen uit ervaring is dat de drijfveer van in ieder geval het organische bestaan de wil naar macht is. Een andere is mijn extreme fatalisme, mijn geloof dat er geen vrije wil is.

1 Comments:

Blogger Sauwelios said...

Wat wonder, dat ik vannacht, na dit geschreven te hebben, het volgende las:

"In plaats van geloof, hetgeen ons niet meer mogelijk is, plaatsen wij een sterke wil boven ons, die een voorlopige reeks van grondschattingen vasthoudt, als heuristisch beginsel: om te zien, hoe ver we daarmee komen."
[Nietzsche, Nachlass.]

Tuesday, 4 July 2006 at 12:20:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home