Saturday, August 19, 2006

Sorry, But The World-Soul Just Died.

Tom Wolfe, de schrijver van onder andere The Bonfire of the Vanities, waarnaar een film is gemaakt met Tom Hanks in de hoofdrol, die ik niet gezien heb, noemt in zijn essay Sorry, But Your Soul Just Died Descartes' "cogito, ergo sum" de één-na-bekendste stelling in de moderne filosofie. De bekendste is volgens hem Nietzsche's "God is dood." Nu is echter Nietzsche's "God is dood" om precies te zijn Descartes' "cogito, ergo sum" nog eenmaal, maar dan één stap verder doorgevoerd.

Descartes zegt: "Ik denk, dus ik ben." Nietzsche, daarentegen, zegt: "Ik denk, dus er is." ["cogito, ergo est."] - Want cogito kun je als uitgangspunt nemen, het is een formulering van een fenomeen. Of het een accurate formulering is valt te betwisten, sterker nog, dat is wat Nietzsche met zijn aanpassing doet: "Dat ik dit voorstellende ["denkende"] Zijn ben, dat voorstellen een activiteit van het ik is, is niet meer zeker: evenmin alles, wat ik voorstel ["denk"]." Maar met de zekerheid van het ik is ook de zekerheid van God weggevallen: want God is het universele Ik, "het subject van het bestaan in het algemeen", om met Jung te spreken.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home