Wednesday, August 30, 2006

Mijn op ervaring gebaseerde overtuiging aangaande psychedelische middelen heb ik in de volgende stelling samengevat:

"Trips" are at once fruit & outcry against an atrophy of the spirit.

Dit is een adaptatie van wat Jim Morrison over dromen zegt:

"Dreams are at once fruit & outcry against an atrophy of the senses."

Dit vertaalt zich als volgt:

"Dromen zijn tegelijkertijd vrucht (van) en verzet tegen een wegkwijnen van de zinnen."

Hieraan voegt hij toe:

"Dreaming is no solution."

Ik denk niet dat ik dit hoef te vertalen. Maar verklaren misschien wel. Hij zou niet zeggen dat dromen geen oplossing is als hierover geen twijfel bestond. Kennelijk kan dromen abusievelijk als oplossing worden gezien. Maar een oplossing veronderstelt een probleem. Wat is hier het probleem? - Het wegkwijnen van de zinnen. In één woord: slaap. Want in je slaap zet je je zinnen op een laag pitje. Als de vlam echter te laag komt te staan, als het gevaar bestaat dat ze uitwaait, dat je zinnen helemaal worden uitgeschakeld (en je in coma raakt), dan verzet je lichaam zich hier hevig tegen: dit ervaar je als een heftige droom. Zo'n droom is een middel om wakker te worden. De oplossing is: wakker worden.

Psychedelische ervaringen ("trips") worden niet voor niets wel "conscious dreams" genoemd. Een psychedelisch middel is altijd een soort vergif. Je vergiftigt je lichaam. Om dit gif te neutraliseren is veel suiker nodig. Maar je hersenen hebben suiker nodig om te functioneren. Dit suikertekort in de hersenen bedreigt de geest, die hierdoor wegkwijnt. Maar dat gaat zomaar niet! De geest spreekt al zijn reserves aan om zich hiertegen te verzetten. En dit verzet manifesteert zich in de vorm van een "trip".

5 Comments:

Blogger Marjolein said...

Dromen is een vlucht van de werkelijkheid. Naast de lichamelijke gevolgen zou je kunnen zeggen dat een trip hetzelfde is.

Monday, 4 September 2006 at 14:30:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Is jouw nuchtere "werkelijkheid" niet een vlucht van de echte werkelijkheid, die chaotisch is?

Dit in het licht van het stukje "Control-freak" op je web-log.

Wel interessant dat je binnen jouw wereld, jouw kosmos, hetgeen Grieks is voor "ordening", een eigen chaos creëert - een gecontroleerde chaos, of althans een chaos die je zelf veroorzaakt.

Ik denk dat jij in een trip daadwerkelijk zou freaken. Niet dat ik dat zelf niet deed, integendeel. Maar ik heb geleerd, het was mijn natuurlijke hang, die tot second nature geworden is, om binnen de chaos die ik dan in mijn bewustzijn had mijn eigen orde te scheppen. Licht in m'n eigen duisternis. Dat waren de mooie dingen, die inderdaad als mooie dromen zijn. Dromen die ik me herinner, mooie herinneringen. Maar inderdaad geen solutions, of althans...

Ja, ik heb het nu. Het zijn inderdaad geen oplossingen. Dromen zijn bij uitstek het gebied van Apollo, de lichtgod. Dit is de link tussen dromen en de "luminous illusions" die ik tijdens trips heb gezien.

"Although the Greeks provide in their gods an image of redemption, this image [...] supplies, at most, an aesthetic or literary solution. And Nietzsche makes plain that that is not good enough. For "redemption through illusion" is an illusory or incomplete form of redemption: rescue from the terrible meaninglessness at the core of life was achieved through Greek myth on life's fringes, in dreams. Apollo, unaided by Dionysus, imagines redemption but fails to confer it. Since redemption must occur not above or after but within life, and since Dionysus is the this-wordly deity par excellence, the Apollinian dreamer must join forces with the Dionysian reveler to satisfy the Greeks' powerful need to love life."
[Peter Berkowitz, Nietzsche: The Ethics of an Immoralis, pagina 52.]

Dreaming ALONE is no solution.

Wednesday, 6 September 2006 at 13:59:00 CEST  
Anonymous Madelieff said...

Hoeveel koolhydraten hebben hersenen dagelijks nodig?Weet jij dat?
Zou 60/70 wel genoeg zijn?
Ik ga volgende week over vloeibare voeding.

(wheelchairpicture???)

Friday, 8 September 2006 at 11:02:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Nee, dat weet ik niet. Probeer het eens bij het Voedingscentrum, www.voedingscentrum.nl

Misschien kun je daar beter vragen hoeveel "je" (men) per dag nodig heeft, dan hoeveel je hersenen nodig hebben: je hersenen zijn immers slechts één orgaan van het organisme dat zich Madelieff noemt.

Friday, 8 September 2006 at 13:16:00 CEST  
Anonymous Madelieff said...

Soms heb ik behoefte aan bevoogding in mijn misére,sorry..

Sunday, 10 September 2006 at 09:54:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home