Thursday, August 31, 2006

Veel nieuwe entries op mijn blog, en nee, Shere, dit heeft niets te maken met de wetenschap dat ik publiek heb.. Nu is er alwéér iets dat ik wil zeggen.

Er zijn mensen die zeggen: "Als alles relatief is, dan is de relativiteit zelf dus ook relatief." Dit is echter onzin.

Laten we bijvoorbeeld snelheid nemen. Snelheid is relatief: een snelheid van 10 km/h is relatief hoog vergeleken met een snelheid van 1 km/h; en relatief laag vergeleken bij 100 km/h. Dus: de snelheid heeft een zekere (of onzekere) hoogte, en deze hoogte is relatief. Maar de relativiteit van deze hoogte heeft zelf geen hoogte, je kunt niet zeggen "dat is behoorlijk relatief", of "da's ook niet erg relatief". Dus de relativiteit is zelf niet relatief.

2 Comments:

Blogger Sauwelios said...

Dus: alle waarden zijn relatief; maar de relativiteit is geen waarde. Je zou kunnen zeggen dat dingen ook geen waarden zijn, dus dat dingen niet relatief zijn; maar de eigenschappen die iets tot een ding maken - duurzaamheid en individualiteit - zijn wel waarden, zijn wel relatief. Mijn uitdaging aan de lezers van deze weblog is dan ook, om met iets anders dan relativiteit te komen dat ook geen waarde is. Merk daarbij wel op dat je de code die in schuine, gekleurde letters onder je typruimte staat, precies dient over te nemen in het blok daaronder.

Thursday, 31 August 2006 at 19:16:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Ik heb inmiddels nog iets bedacht dat ook niet relatief is: gelijkheid. George Orwell spotte daar al mee in de beroemde zin: "All animals are equal, but some animals are more equal than others". Echter, in werkelijkheid komen er geen gelijke dingen voor: dingen zijn hooguit vergelijkbaar, similar. "All animals are similar, but some animals are more similar than others" is een perfect logische zin. Alleen hetzelfde is gelijk, aan zichzelf; nooit aan iets anders. Hetzelfde is ook niet relatief aan zichzelf.

Thursday, 31 August 2006 at 23:01:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home