Sunday, September 03, 2006

Inside Joke.

Pas wanneer men de volledige werken van Sherlock Holmes tenminste tweemaal in chronologische volgorde heeft gelezen, heeft men het recht om The Singularge Experience of Miss Anne Duffield, van John Lennon, te lezen.

1 Comments:

Blogger Sauwelios said...

Mejuffrouw Duffield komt overigens alleen in de titel voor.

Sunday, 3 September 2006 at 18:28:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home