Monday, May 01, 2006

De zin van de aarde.

Volgens Ludwig Klages is de geest een wig, gedreven tussen lichaam en ziel. Dit is natuurlijk een prachtige omschrijving van ascetisme in de negatieve zin. Nietzsche echter wilde het ascetisme weer natuurlijk maken: dit betekent dat de geest de ziel terugbindt tot het lichaam.

"Blijft de aarde trouw, mijne broeders, met de macht uwer deugd! Uw schenkende liefde en uw inzicht diene den zin der aarde! Dat vraag ik u, dat bezweer ik u.
Laat zij niet wegvliegen van het aardse en met de vleugels tegen eeuwige muren slaan! Ach, er is altijd zo veel vervlogen deugd geweest!
Leidt, zo als ik, vervlogen deugd tot de aarde terug - ja, terug tot lijf en leven: opdat zij de aarde haar zin geve, haar mensenzin!"
[Aldus sprak Zarathoestra, Van de schenkende deugd.]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home