Saturday, April 29, 2006

The Sex War.

"The Gender Antagony is:

'Penthesilea versus Achilles',

Or more generally:

'Amazon versus Greek'.

This is the most perfect expression of the sex war.

[Apollo/Dionysos is but the polarity of the Greek male]"

[Moody Lawless, The Gender Antagony.]

Als Apollo/Dionysus de polariteit van de (Griekse) man is ("Grieks" tussen haakjes omdat de Griekse man het hoogste tot nog toe bereikte type van de man überhaupt is), en Apollo boven Dionysus het element vuur, Dionysus boven Apollo het element lucht is; stellen de elementen aarde en water dan de polariteit van de vrouw voor? Gewis, deze elementen worden traditioneel als vrouwelijk (Yin) gezien, de twee eerdergenoemde daarentegen als mannelijk (Yang). Maar één van de twee polen van de vrouw is dan óók Dionysus: dezelfde als bij de man. Nu hebben man en vrouw natuurlijk één geslachtschromosoom gemeen; maar de vrouw heeft twee X-chromosomen, niet een X- en een Z-chromosoom. Ah, maar de eigenlijke polariteit is tussen sattva en tamas, tussen harmonie en duister, tussen warm en koud; of, zoals Anaximenes zegt, tussen lichtheid en zwaarte:

"Anaximenes, the third Ionian physicist, replaced Thales' "water" with "air" as the underlying principle of creation. A student of Anaximander, he chose to explain the varied consistency of matter in terms of degrees of condensation and rarefaction. At its lightest, air is fire. At its most evenly diffuse, air is the atmosphere and sky. As it becomes heavier, it becomes visible: as clouds, as water, then as solid matter. What others saw as qualitative differences among the things of creation, he considered a matter of quantity."
[The Classical Greek Reader.]

Naarmate de temperatuur stijgt gaan de moleculen sneller bewegen waardoor de stof die ze vormen lichter en losser wordt. Het snelste en lichtste dat we kennen is natuurlijk licht; het langzaamste, zwaarste en vastste zou materie bij nul graden Kelvin zijn. Het bestaan strekt zich uit tussen deze twee uitersten, waarvan er één bereikt en bereikbaar en de ander onrealiseerbaar is. Maar ik ga tever, ik wordt wetenschappelijk, terwijl mijn werk in het domein van de pseudowetenschap ligt: de psychologie. Mijn eerste post als Sauwelios op het inmiddels gesloten forum van Filosofie Magazine was er een waarin ik stelde dat man en vrouw polen zijn, zoals bijvoorbeeld licht en zwaar, warm en koud, sterk en zwak etc. Dat was niet alleen om te provoceren: zo denk ik bijvoorbeeld dat trots en ijdelheid de polen van zelfvertrouwen zijn. IJdelheid, traditioneel een vrouwelijke eigenschap (doch geenszins beperkt tot vrouwen), getuigt van een gebrek aan zelfvertrouwen (hetgeen ook typisch, doch geenszins uitsluitend, vrouwelijk is), terwijl trots natuurlijk traditioneel mannelijk is (getuige de staande uitdrukking "mannelijke trots"). Mannen hebben natuurlijk ook iets tussen hun benen dat alleen in staat is - ook voor vrouwen - om zelfvertrouwen te schenken.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home