Saturday, April 22, 2006

De kracht der verbeelding.

Met het voorgaande kom ik weer terug bij het eerste bericht op deze weblog, aangaande kunst en entertainment. Want entertainment, hoe goed en gesofisticeerd het ook is, verheft de mens niet boven het niveau van het beest.

"De kracht van de verbeelding kan de mensch hemelhoog boven het beest verheffen. Ze kan hem evenzeer af doen dalen naar helsche oorden die voor geen beest toegankelijk zijn."
[A.Roland Holst, Kort.]

Ah, de kracht der verbeelding... Roland Holst suggereert tevens dat wat wij graag "geest" noemen eigenlijk eigenwaan is - als in: "wat verbeeld jij je wel niet!" De kracht der verbeelding is dus wat de mens van het dier onderscheidt - wat hem tot een Übertier maakt; en tot een ondier: want zoals Roland Holst vervolgt,

"Zij brengt hem daar tot wandaden van wellust en foltering, waarvan zijn fatsoenlijke medemenschen gewagen als beestachtig. Het beest kon niet erger beleedigd worden."

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home