Friday, April 07, 2006

Seks is de grootste collectieve verslaving van deze tijd. De "vrije geesten", in de Nietzscheaanse zin, de oneigentijdse mensen van deze tijd zullen dus die zijn, die sterk genoeg zijn om deze verslaving het hoofd te bieden - het hoofd van Zeus, waar Pallas Athene in volle wapenrusting uit voortkwam - Pallas Athene, de maagd, de godin van de wijsheid. Zij alleen heeft hier de koele blik om deze tijdsaandoening te zien, te beoordelen en te genezen. Hoe genees je een zucht? Voorwaar, the powers that be zijn in het geheel niet gebaat bij de genezing van deze verslaving: ze bindt de mensen des te meer aan de eisen van de maatschappij, i.e., de staat. Zoals Ralph Bakker schrijft:

"In het Oosten zijn er landen waar vrijen angst schept. Een man krijgt zonder een goede baan namelijk geen vrouw en zonder vrouw kan hij niet vrijen. Dit is een probleem."
["Shiva", pagina 112.]

Dit probleem los je niet op door de zieke tak af te knippen, een goede baan te vinden. Nee, dit probleem moet bij de wortels aangepakt worden - dat wil zeggen, bij de begeerte. Eén mogelijkheid ware, de begeerte te "doden"; maar wellicht een betere, zwaardere, Nietzscheaansere, de begeerte te beheersen - de juiste maat te vinden. Dit is de hoogste en zwaarste opgave van deze tijd.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home