Saturday, March 25, 2006

"Universele waarden", vervolg, 2.

"De overgeblevenen in de evolutie zijn en waren niet steeds de sterksten of de 'besten'."
[universele-beschaving.nl, Definities, Sociaal darwinisme.]

Dit is precies wat Nietzsche zegt; alleen hij betreurt het - hij betreurt dat het juist vooral de middelmatigen, de zwakken, de slechten zijn die overleven. Dit gebeurt omdat, ten eerste, de zwakken samenspannen tegen de sterken (en in de meerderheid zijn), en ten tweede, omdat de sterken zichzelf uitgeven, zichzelf niet sparen, en dus uiteindelijk, uitgeput, nog zwakker zijn dan de zwakken, die zichzelf wèl bewaren. Maar zie ook mijn post Aristocratisch radicalisme.

22 Comments:

Blogger Vincent said...

Blijft verbazend dat m.n. christenen niet in staat zijn het woord 'fit' te vertalen. Deze ontkenning gaat wel heel erg ver.

De overlevenden niet de sterksten? De rest is toch dood?

De overlevenden niet de besten? Doet 'n beetje denken aan de neiging van Nederlandse voetbalcoaches om na een (maar weer eens) met 1-0 van een Italiaans team verloren wedstrijd te claimen dat 'wij toch maar het beste van het spel hadden'... Lijkt me een kwestie van de spelregels nog eens nalezen.

Het goede van de ideeen van Darwin is juist dat hij termen als 'sterk' en 'zwak' vermijdt, aangezien dit bij uitstek tijdgebonden begrippen zijn.
Omdat evolutie een functie van tijd, plaats en omgeving is, zal het organisme dat overleeft het organisme zijn dat op het gegeven moment, de gegeven plaats en de daar op dat moment heersende omstandigheden 'fittest' is, m.a.w. 'past', zich het best aan de onderhavige realiteit weet aan te passen.

Het overleven van organismen die aan deze voorwaarden niet (voldoende) voldoen zou wellicht 'moreel' 'beter' zijn maar is binnen de volslagen amorele evolutie een even grote utopie als het christelijke Paradijs. Adam mag dan een sierlijke voetballer zijn geweest, Eva en de Slang wonnen met 1-0...

Je kunt, met Nietzsche, dan ook betreuren dat bij Homo sapiens niet de qua 'beschaving' sterksten overleven, zoals ook bij bv. stadsduiven de exemplaren die de Febo het best kunnen vinden (hoe verminkt ze ook zijn) zullen overleven EN zich zullen voortplanten. Dit kan, maar of het zinvol is...

Het goede nieuws voor hen die gruwen van het overschot aan duiven is de recente opkomst van de slechtvalk, van oorsprong een bergbewoner maar in vrijwel alle steden ter wereld (waaronder inmiddels Amsterdam) tegenwoordig huizend in centrales en op wolkenkrabbers. Voornaamste prooi van slechtvalken? Juist, duiven.

Eenzelfde goed nieuws voor het overschot aan Febo-minnende medemensen is nog even niet voorhanden. Wel is het huidige kabinet met maatregelen bezig die in elk geval het aantal minder draagkrachtigen en allochtonen wat zullen terugdringen.

Dat de 'zwakken' zouden samenspannen tegen de 'sterken' lijkt mij een wat paranoide gedachte. Ten eerste zijn de 'zwakken' van Nietzsche in zekere zin de 'succesnummers' van de maatschappij -immers zij planten zich in de regel meer voort dan de 'sterken'. De genoemde 'meerderheid' zal dus alleen maar groter worden. Bovendien is dertig jaar bezuinigingen in het onderwijs een uiterst effectief middel tegen intelligentie gebleken. Er is dus sprake van nogal sterke selectie tEgen 'ontwikkeling'.

Ten tweede lijkt 'samenspannen' te veronderstellen dat de zwakken actief stappen ondernemen om de aantallen sterken in te perken, danwel te voorkomen dat zij zich voortplanten. Hoewel zoals hierboven besproken de meeste selectiemechanismen tegen de 'sterken' gericht zijn, lijkt me dit eerder een gevolg van desinteresse in 'sterkte' dan een doelbewuste poging mensen die lAngs (i.p.v. naar) SBS-6 zappen uit te roeien.

Dat de sterken zich minder plegen voort te planten dan de zwakken is wel een bewuste keuze, maar 1 die de sterken zElf maken.

Mochten inderdaad de sterken zichzelf verzwakken door het beste van zichzelf te geven dan is dit als weinig anders dan een tactische blunder te beschouwen. Tenminste als hun inzet inderdaad het 'sterk blijven' is. Je sparen is nou eenmaal een effectiever strategie dan dat niet doen. Lees er het sprookje van de Mier en de Krekel nog eens op na.

Tenslotte: Als de richting waarin de mens zich beweegt, afname van de 'kwaliteit' van de soort betekent (en daar heeft het inderdaad wel iets van weg), zal dit uiteindelijk (denkelijk bij de eerstvolgende mondiale catastrofe) resulteren in ofwel het overblijven van de (selecte groep) 'fittest', ofwel in het uitsterven van H.sapiens. De Dag des Oordeels lijkt dan ook 1 vd weinige christelijke begrippen met een basis in de realiteit, waarbij aangetekend dat verwacht moge worden dat niet de meest christelijken maar eerder de meest op een kakkerlak lijkenden door de ballotage komen. Enige overlap tussen beide groepen is uiteraard mogelijk.

V.

Saturday, 25 March 2006 at 20:09:00 CET  
Anonymous Madelief said...

He Sterke,ik ben blij dat je vannacht een uur korter werken mag!

Mss dat het vroegtijdig sterven aan een vervetting/zwart bbq vlees eveneens gezien kan worden als een natuurlijke selectie.

Saturday, 25 March 2006 at 20:44:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Het gaat in het geval van homo sapiens in de afgelopen millennia niet om externe factoren die hem bedreigen en waaraan de middelmatige mens zich wel weet aan te passen en de hogere niet; integendeel, het gaat om bedreigingen binnen de mensheid. Nietzsche's positie kan verduidelijkt worden aan de hand van het volgende fragment:

"It is absurd to assume that this whole victory of values is antibiological: one must try to explain it in terms of an interest life has in preserving the type 'man' even through this method of the dominance of the weak and underprivileged -: otherwise, man would cease to exist? - Problem - - -
The enhancement of the type fatal for the preservation of the species? Why?
History shows: the strong races decimate one another: through war, thirst for power, adventurousness; the strong affects: wastefulness - (strength is no longer hoarded, spiritual disturbance arises through excessive tension); their existence is costly; in brief - they ruin one another; periods of profound exhaustion and torpor supervene: all great ages are paid for. - The strong are subsequently weaker, more devoid of will, more absurd than the weak average.
They are races that squander. 'Duration' as such has no value: one might well prefer a shorter but more valuable existence for the species. - It would remain to be proved that, even so, a richer yield of value would be gained than in the case of the shorter existence; i.e., that man as summation of strength acquires a much greater quantum of mastery over things if life is as it is - We stand before a problem of economics - - -"
[The Will to Power, paragraaf 864, getiteld, "Why the weak conquer".]

Bobo vertelde me vele jaren geleden dat de helft van alle mensen die ooit geleefd hadden toen leefde. Dit is dan ook wat voor mij de doorslag geeft: overbevolking. Het is juist goed voor het behoud van de mensheid en van de natuur op aarde überhaupt als de mens zichzelf decimeert. Dat creëert Lebensraum.

Saturday, 25 March 2006 at 21:12:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Mulier taceat in philosophia.

"Dat de sterken zich minder plegen voort te planten dan de zwakken is wel een bewuste keuze, maar 1 die de sterken zElf maken."

"De gelijksoortigere, de gewoonlijkere mensen waren en zijn immer in het voordeel, de exclusievere, moeilijker te begrijpenen blijven gemakkelijk alleen, zijn, in hun vereenzaming, onderhevig aan ongevallen en planten zich zelden voort. Men moet monsterlijke tegenkrachten aanroepen, om deze natuurlijke, al te natuurlijke progressus in simile, de verdere ontwikkeling van de mens in het gelijksoortige, gewoonlijke, doorsnedelijke, kuddeachtige - in het gemene! - te kruizen."
[Nietzsche, Voorbij goed en kwaad, paragraaf 268.]

Saturday, 25 March 2006 at 21:57:00 CET  
Anonymous jiska said...

Opkomst van de slechtvalk??
Het gaat langzaam ietsjes beter zul je bedoelen.

Saturday, 25 March 2006 at 23:27:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Het heeft me even gekost voordat ik de vinger erop kon leggen, maar nu denk ik te weten waar het is dat jij tekort schiet, Vincent - waar je niet ver genoeg doordenkt. Hoewel ik nu misschien (weer?) de fout maak te denken dat je hier oordeelt terwijl je in feite wellicht alleen observeert. De oppervlakkigheid van veel wetenschappers is in ieder geval om te denken dat als iets bestaat, dat het dan kennelijk "werkt", terwijl als iets niet (meer) bestaat het dan niet (meer) werkt. In het geval van de biologie is de maatstaf: overleeft het of niet? Maar het leven gaat niet om overleving.

"Will To Power [WTP] is opposed to Social Darwinism [SD]; whereas SD talks of evolution's will to survival, Nietzsche argued that Nature does not seek to so much survive, as to FLOURISH.
WTP describes that constant expansion of things even to the point of their own extinction and destruction [and hence not always to survival]."
[Moody Lawless.]

Overleving op zich is waardeloos. Waarom overleven? Waarom, waartoe überhaupt leven? Wat heeft het voor zin? De al te menselijke mens denkt dat "geluk" (een eufemisme voor machtsgevoel - in dit geval voor zijn middelmatige machtsgevoel) de zin van het leven is:

"Geluk is een individuele levenskwaliteit die slechts mogelijk is onder afwezigheid van innerlijke barrieres als onvrede, mentale spanning, negativiteit, stress, agressiviteit, egoisme, overlevings-obsessie, egocentrisme, angst, zorgen, enz."
[universele-beschaving.nl, "Morele basis".]

Dit is het geluk van het kuddedier, van het schaap mens: de veilige "vrijheid" van de weide, waar het gras groen is en de lucht blauw en de zon altijd schijnt (maar ook weer niet te hard: zo, dat het geen kanker veroorzaakt - men wil alleen the bright side of the sun). Maar dit soort geluk rechtvaardigt het bestaan niet:

"Wat is het grootste, dat jullie beleven kunnen? Dat is het uur van de grote verachting. Het uur, waarop ook jullie geluk jullie tot afkeer wordt en evenzo jullie verstand en jullie deugd.
Het uur, waarop jullie zeggen: 'Wat ligt aan mijn geluk! Het is armoed en vuil, en een erbarmelijk behagen. Maar mijn geluk zou het bestaan zelf moeten rechtvaardigen!"
[Alzo sprak Zarathoestra, Voorrede, 3, mijn vertaling.]

Alleen het hogere type mens, waar Nietzsche het in Der Antichrist over heeft - de Übermensch, de mens die in verhouding tot die middelmatige, al te menselijke mensen bovenmenselijk is - rechtvaardigt het bestaan; de gewone mens doet dat niet. Vandaar dat het onstaan en bestaan van de Übermensch het vergaan van vele gewone mensen rechtvaardigt.

"De Übermensch is de zin van de aarde. Laat jullie wil zeggen: de Übermensch zij de zin van de aarde!"
[ibid.]

Sunday, 26 March 2006 at 09:12:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Ik denk dat, wat mijn oordeel betreft, we het in grote lijnen over een aantal dingen eens zijn, alleen het 'betreuren' van Nietzsche over het 'samenspannen' klinkt me een beetje teveel als Calimero in de oren -niet een beeld dat zich laat rijmen met begrippen als 'Will to power', Uebermensch e.d.

Maar wat de 'eugenetische kant' van het verhaal betreft: Wat Bobo zei, geldt nog altijd. Er zijn VEEL te veel mensen. Zowel op aarde als in Nederland. De enige andere plek (de grootste metropolen uitgezonderd) waar zo'n enorme bevolkingsdichtheid op zo'n klein plukje land voorkomt is naar mijn weten Bangladesh. Helaas hebben wij niet het voordeel dat hier de boel jaarlijks onderstroomt -hoewel gezien de voorspellingen over de stijgingen van de zeespiegel we daaraan werken.

Er zijn veel te veel mensen! De meesten ervan hebben (laten we eerlijk zijn) een echt k*tleven, zoals ik dichtte maar wellicht op hen meer van toepassing is, is hun leven de facto 'langzaam doodgaan', in veel gevallen zelfs redelijk snel. Er zijn weinig zinnige redenen te bedenken om zoveel mensen geboren te laten worden als ze dat zelf niet eens wat oplevert.

Zelfs de katholieke kerk (die geen kapitalen verdient m.i.) toont zich onzeker over wat te doen met/aan zoveel nieuwe aspirant-leden. Aan de ene kant toont zij zich in haar meeste uitingen groot voorstander van het leven. Mensen met weinig eten maar veel dromen, weinig opleiding dus veel vragen zijn clienten in spe -hoe meer hoe beter dus. Aan de andere kant is de kruistocht tegen contraceptie m.n. in Afrika en Zuid-Amerika (op zijn minst mede)verantwoordelijk voor letterlijk MILJOENEN Aids-doden. Een netto-afname zit er vooralsnog niet in. HIV legt het af tegen conceptie. Aan de katholieken hebben we wederom niets dus.

Maar goed, de hierboven besproken mensen wonen in het algemeen bezuiden de Evenaar, in Amerikaanse buitenwijken en slechts een enkeling in Amsterdam-Noord. Aan de overbevolking hier komt -zo luidde kortgeleden werkelijk heugelijk nieuws- binnenkort een einde. In Limboland e.o. daalt de bevolking NU al of is dat zeer binnenkort van plan. Een kind (niet alleen een demograaf) kan voorspelen dat als de generatie van grofweg onze ouders (de Babyboomers) massaal het loodje legt, we van een hoop ellende af zijn. De pest is een beetje dat dat nog wel enige decennia gaat duren, zeker gezien hoelang mensen tegenwoordig in 'leven' gehouden worden, van 'geraniumfaehig' tot 'hij/zij hield van bloemen' duurt wel errug lang tegenwoordig. Dat gedeelte hebben ze in Afrika dan weer beter begrepen.

Er wordt licht paniekerig gedaan over hoe we de economie staande moeten houden met zoveel minder mensen en het is wel geestig dat we weer ouderwets (dit keer liefst geschoolde) allochtonen zullen moeten gaan werven om in eerste instantie ontstaande personeelstekorten op te vangen, maar goed... Als de grote meute eenmaal afgestorven is, komt dat wel goed. Het enige 'lelijke' (om met Sander L. te spreken) is dat allochtonen nog behoorlijk geneigd zich flink voort te planten (autotochtonen ook nog teveel maar voornamelijk gedurende hoogconjuctuur). Aangezien de minister van 'Integratie' vooralsnog voornamelijk segregatie (of zou jij daar seggregatie van maken, of hoor ik dat ook te doen? ;-)) in de hand werkt, is het de vraag of zij zich van oproepen enige terughoudendheid te betrachten veel zullen aantrekken maar dat loopt me dunkt uiteindelijk wel los.

Het AANTAL mensen in Nederland is dus weliswaar een probleem, maar een probleem dat de sterke neiging vertoont zichzelf op te lossen. Het werkelijke probleem is (opnieuw iets waarin we volgens mij elkaar de hand kunnen schudden) de AARD van de mensen. Mensen die, zo kun je dat wellicht inderdaad het best omschrijven 'overleven'. Profiteren van de lacune die de huidige wetgeving laat tussen abortus enerzijds en euthanasie anderzijds is wellicht een betere omschrijving. Wat doet nu deze overlevende mens? Let me rephrase the question: Wat DOET deze overlevende mens. Het antwoord moge duidelijk zijn: weinig tot niets.

De Hollandsche mens bezit 0,8 auto's de man. Recent uitgepoepten en meervoudig invaliden, blinden etc. moeten hier nog van af worden getrokken, d.w.z., zij rijden doorgaans geen auto maar vallen wel onder 'man'. Er is een kans van ik meen 2 op 5 dat Man te dik is. Suikerziekte en allergie regeren onze wereld. Bewegen doet Man enkel van en naar de auto en tussen bureaustoel en koffieautomaat, bank en bier bevattende koelkast. Wat vroeger het verschil tussen leven en dood betekende, hoe hard je kon rennen, is verworden tot de van leven-en-dood geheel losgezongen vraag hoeveel je kunt eten. Ons rokers mag dan verweten worden dat we de samenleving veel geld kosten, ik wil op basis van accijnzen en tijdig overlijden versus ziekenhuisrekeningen wel eens zien of we de samenleving niet netto geld opleveren. Maar los daarvan is absoluut ZEKER dat we ons een godsvermogen aan ziektekostenpremie betalen niet alleen omdat de verzekeraars persee NOG godsonmogelijk rijker moeten worden maar door die DIKKERDS. De insulinespuiten, de hart- en vaatziekten en dan hebben we het nog niet eens over esthetiek: Een steeds groter deel van je blikveld op een zomerse meidag wordt ingenomen door VET, je struikelt over overgewicht. Het is lelijk, onwelriekend en duur.

Het ergste komt echter nog: Een op de TIEN bij het Bevolkingsregister ingeschrevenen (opnieuw inclusief eerder genoemde niet ter zake doende categorieen) heeft vier jaar geleden gestemd op het lijk van wat tot voor kort de culminatie van hun nachtmerries was: Een geaffecteerd pratende, academisch geschoolde, uitermate verwijfde homoseksueel, die het -to add insult to injury- het allerliefst met het type medemens placht te doen dat een bovenmatige interesse lijkt te hebben in de handtasjes van hun moeders en de nog nauwelijks geprononceerde borstjes van hun blonde dochters. Naar het laatste fluiten de Marrokaantjes, naar het eerste kunnen de oorspronkelijke eigenaressen fluiten.

Maar ik dwaal af: Mensen die nog NOOIT gestemd hadden (waar opzich wat mij betreft zeker terugkijkend een hoop voor te zeggen viel), stonden trillend van zenuwen voor het eerst sinds hun lagere/middelbare* school weer eens met daadwerkelijk schrijfgerei in hun voorpoten (* indien van toepassing). Ze waren aangemoedigd om eindelijk eens te ZEGGEN wat ze volgens die kale nicht eigenlijk al tijden lang vonden, ook al hadden de meesten ervan daar voor 11/09/01 nog nooit daadwerkelijk (zo) over nagedacht. Hoezee! De democratie in optima forma! Men STEMDE? WAAROP stemde men? Het LIJK van een POOT! 'Poot is dood', dichtte men al. Als jij denkt dat jouw belangen het best behartigd worden door een DODE, zijn er welgeteld TWEE mogelijkheden denkbaar: 1) Je wilt op korte termijn dood. Daar zou een billijke regeling te treffen moeten zijn me dunkt... 2) Je BENT al dood, op z'n minst is hetgeen zich achter je ogen bevindt dat.

De laatstgenoemde categorie is vrees ik waar we het over moeten hebben. Het is dik en dom, het ademt in en uit en het is nuttig voor vrijwel niets, dat wil zeggen: Niet in de huidige aantallen en hoeveelheden.

De relevante vraag is dus wat te doen? Postnatale abortus danwel predementiele euthanasie lijkt een optie. De natuur is overigens ook redelijk spitsvondig, zij het dat doktoren en reddingswerkers haar vooralsnog kunnen bijhouden. Aids en kanker helpen, suikerziekte draagt bij en de momenteel uiterst modieuze vogelgriep... Oh nee, wacht... Laten we over die MYTHE ook weer eens wat WAARS vertellen.

Het 'verhaal': Soms wordt een arme kip ergens in Thailand snipverkouden en hipt een musje dat op hetzelfde erf of in dezelfde straat woont door het kippensnot, wrijft het goed tussen de veren en dan gebeurt een WONDER! Het musje, dat nog nooit meer dan 100 meter van erf of straat in kwestie is geweest, wordt accuut een TREKvogel!!! De kikker die een prins werd is er niets bij. Deze eerste vertegenwoordiger van de nieuw ontstane soort 'trekmus' voelt zich jong en onrustig en vangt de trek aan. Waarschijnlijk door onervarenheid doet hij niet wat ALLE andere trekvogels doen: Grofweg van noord naar zuid, aldanniet iets naar het westen vliegen. Nee, deze trekmus vliegt van Thailand via Turkije eerst naar Oost- dan naar West-Afrika (en is daarmee de eerste Thaise vogel OOIT in Afrika), doet een paar daagjes Zuid-Afrika en meldt zich na een verkwikkend stofbad in de Sahara in Duitsland. Oh ja, het trekmusje was ondertussen ook nog een zwaan geworden. In Duitsland tenslotte, is het zwaangeworden musje zo door-en-door ziek (het had namelijk een fatale ziekte en vlak voor het doodging besloot het nog 1 keer drie keer de wereld rondreizen), dat het aan H5N1 bezwijkt.

De Duitse boeren slaken een zucht van verlichting als blijkt dat het zwaangeworden musje voor het de geest gaf, achterbaks als het was niet eerst flink in het gezicht van hun kippen is komen hoesten. We blijven vechten tegen het trekvogelterrorisme en voorlopig zijn we aan de winnende hand. Applaus voor onszelf! Tot zover de sage.

Nu de FEITEN: Mussen zijn STANDvogels. Als een wilde vogel waar dan ook ter wereld in contact komt met een vogelgriep dragend stuk pluimvee, gaat hij niet trekken. Hij gaat stuiptrekken. De dood volgt nogal kort daarna. Hoe dan, zo hoor ik u denken lieve luisteraars, verspreidt dat duivelse griepvirus zich in 's Hemelsnaam? Dat doet het niet, of, preciezer, dat doen wij.

De mens houdt in vrij grote hoeveelheden pluimvee, dat is 1. In Nederland bijvoorbeeld zijn naar schatting 200 miljoen (jawel) kippen, dat wil zeggen, twee kippenpoten met er bovenop iets dat geen ei meer en nog geen kipfilet is. Zoals als 1 basisschoolkind luizen heeft een paar dagen later de hele klas (en waarschijnlijk meerdere klassen) zich volcontinu zit te krabben, zo verspreiden ziekten zich ook het best als ze daar niet al te ver voor hoeven lopen. Als een kip op een erf in Thailand niest, gaat er als die laatste pech heeft 1 mus aan dood. Onze kippen (zoals voor het meeste vaderlands vlees in spe geldt) bestaan voor ongeveer de helft uit antibiotica. Die redden het wel tot ze naar de slager gaan dus. Wel worden ze ziek.
Sterker nog, als er in Barneveld ofzo 1 kip niest dan verspreidt het vrijgekomene zich over wel 1000 kippen. Die niet sterven maar ook gezellig beginnen te snotteren...

Dat was 1 dus. Het bijkomende probleem is 2: We sjouwen nogal veel met onze kippen. Sommige kippen mogen hier ook af en toe buitenspelen, scharrelvlees noemen we dat. In het (verre) buitenland noemen ze dat op hun beurt weer kippen maar zoals bekend, begrijpen
ze het daar allemaal net iets minder goed. Hoe het ook zij, bevinden zich hier in de buurt en ook daar in de buurt (de rimboe dus) nogal wat zakdoekloze buitenspelende kippen met verhoging, rode oogjes en druipende snaveltjes. Nu kun je denken: Ha, en dan gaan die gemene trekvogels daar een beetje die ziekte oppikken en die hier aan onze kippen brengen. Tenslotte vertellen de nieuwslezers en dagbladjournalisten al geruime tijd. Dat niet-gedomesticeerd gevolgte als gezegd niet langer dan een paar dagen in leven blijft met H5N1 onder de leden, negeren we dan voor het gemak maar even. Dat waar het virus oorspronkelijk VANDAAN komt, het pluimvee dus, ook nogal veel reist, zij het niet uit vrije wil en vaak wel vliegend maar dan in een vliegtuig, vliegen zit er tenslotte voor het meeste (geLEEWIEKTE) pluimvee niet in, daar denken we ook maar even niet aan.

Het meest bedroevende van het verhaal is echter dat er GEEN ENKELE aanwijzing is dat het virus OOIT door trekvogels verspreid is. En al die dooie zwanen enzo dan? Het bewijs dat er wel is, zegt het volgende: ELKE doodgevonden wilde vogel bevondt zich op zeer korte afstand van een grootschalige pluimveehouder MET besmet pluimvee. Er waren sterke aanwijzingen dat de lijkjes in kwestie zich alvorens te verscheiden in de snotlinie van bedoeld pluimvee hadden begeven.
Maar goed, om uit te gaan van de feiten moet je daadwerkelijk overgaan tot het aanwenden van je hersenen en, zoals eerder vastgesteld, the 'Will to think' is niet al te wijd verspreid.

V.

ps Jiska: Ja, in OPKOMST, in Nederland althans. De slechtvalk is hier pas sinds de laatste ca. 15 jaar (voorzover bekend voor het eerst) broedvogel en breidt zich rap uit. Een bekende tendens overigens, vogels die de stap maken naar het stedelijk habitat (zoals eens, vervloekt zij die dag, de rotsduif deed) en zich daar weten aan te passen, weten zich plotseling verzekerd van een enorm gebrek aan concurrentie en nemen enorm snel flink toe in aantal. En laten we wel wezen: Een slechtvalk behoeft hoge hopen steen en een hoop duif. Steeds meer steden beschikken hierover!

Met de meeste roofvogels gaat het in Nederland trouwens heden ten dage wel goed (kijk maar 'es uit het raampje van trein of auto), vooral sinds we op zijn gehouden met DDT en dergelijk gif in grote aantallen het milieu in te kieperen...

Monday, 27 March 2006 at 04:07:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Nog heel even over (het citaat over) geluk: Volgens de geciteerde omschrijving bestaat geluk niet. Ofwel moet het eerste woord ('geluk' dus) door 'de dood' vervangen worden. Een derde mogelijkheid is om de genoemde waslijst aan dingen die ervoor afwezig DIENEN te zijn laat zich wat korter parafraseren: Geluk is slechts mogelijk bij, gedurende tenminste 25 minuten, volledig afwezige respiratie.

Net als ademen zijn ALLE genoemde factoren INHERENT aan, dus verplicht AANwezig ingeval van geluk. Geluk is niets anders dan het kunnen genieten van iets stompzinnigs, meestal gedurende niet al te lange tijd, DANKZIJ het bestaan van genoemde ellende. Wanneer je 'gelukkig' bent, ben je slechts kortstondig op een andere manier met deze dingen bezig. Dat je als je gelukkig bent gespeend zou zijn van egoisme is al helemaal lachwekkend. Je BESTAAT uit egoisme, dat is het fijne juist op dat moment.

V.

Monday, 27 March 2006 at 04:18:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Oh ja, en dat ik (in mijn eerste post) nogal lijvig uitweidde over 'overleven', jou de uitspraak 'maar het leven gaat niet om overleving' ontlokkend, kwam misschien voort uit jouw parafrase van Nietsche in je originele post. Hier ging ik op in, per slot van rekening :D

Dat degenen die overBleven het 'sterkst' waren ('sterk' uiteraard in de zin dat zij het best geslaagd zijn gebleken in het transporteren van gemultipliceerde hoeveelheden hunner genen naar de hen opvolgende generatie), lijkt me niet iets waar je een mening over zou kunnen hebben, dit lijkt me simpelweg de stand van zaken.

Dat wat jij en ik als de 'beste' mensen beschouwen (getalenteerde kunstenaars bijvoorbeeld), over het algemeen minder kinderen op de wereld zetten dan de 'fittest' doen, is een andere discussie. Tenslotte zou je het vanuit puur Darwinistisch oogpunt eigenlijk als je eerlijk bent als evolutionair nogal onhandig moeten beschouwen dat er ueberhaupt Uebermenschen bestaan. Er is immers niemand die beter zaad van ze krijgt...

V.

Monday, 27 March 2006 at 04:35:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Laat ik een en ander aan elkaar koppelen: Onze gedachten, meningen en dromen over de 'beste' mens, mogen dan edel of onedel zijn, groots of kleinzielig, (a)moreel, (anti)christelijk... Voor mijn part wordt binnenkort door natuurkundigen bewezen dat ze zullen leiden tot de Uiteindelijke Mens.

Hoe dan ook, onze gedachten zijn momenteel niet 'the fittest'.

De soort 'mens' gaat er niet meer kindjes van maken, noch wordt Jan Modaal er blij van. Ten eerste kent Jan onze gedachten niet -en mocht hij kunnen lezen en dat ermee doen dan zal hij ze wellicht niet begrijpen. Ten tweede zijn onze gedachten gericht TEGEN het grootste gedeelte van de mensen. Hoezeer ze ook althans in onze ogen zullen leiden tot vooruitgang van de mensheid in zijn geheel. De mensheid zal de gemiddelde mens worst wezen...

Monday, 27 March 2006 at 04:47:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Mijn complimenten voor dat lange stuk. Ik heb er weinig aan toe te voegen of aan te corrigeren. Het spreekt zogezegd voor zich, en ik kan het slechts zwijgend bewonderen.

Over je laatste twee posts echter heb ik wat te vragen.

"Er is immers niemand die beter zaad van ze krijgt..."

Deze formulering snap ik niet helemaal. Gaarne een toelichting.

Wat de strekking van deze post betreft: ze herinnert me aan het volgende:

"Nietzsche's philosophers may not be world-historical redeemers, but their self-experimentation always culminates in an act of self-creation. They contribute to the permanent enhancement of the species by advancing the frontier of human perfectibility, which in turn stimulates in others the erotic impulse to engage in self-overcomings of their own."
[Daniel Conway, Love's labor's lost, The artist.]

De "laatste mens", die ik denk dat je bedoelt in je laatste post, is de mens die geen grote voorbeelden meer heeft om naar op te kijken en te (streven te) stijgen. In een artikel in de Volkskrant, dat ik bewaard heb, wordt, als niet betreurd en veroordeeld dan ten minste geobserveerd, dat de moderne mens geen Boeddha meer heeft maar een Beckham. Ikzelf vind een Beckham echter nog tot daar aan toe, voorzover hij een sportman is, iemand die zichzelf "een hoger lichaam schept", om met Zarathoestra te spreken. Of de bierdrinkende, op de bank hangende man van middelbare leeftijd dit voorbeeld volgt is echter sterk te betwijfelen. De enigen die nog gestimuleerd worden door "sterren" tegenwoordig zijn meisjes van rond de tien, die in idolen als Britney Spears het ultieme voorbeeld zien van wat ze in de komende tien jaar hopen te bereiken: veel geld verdienen met de verkoop van hun lichaam.

Toch ben ik zeker niet alleen maar cynisch over de hedendaagse "cultuur". Ten eerste ben ik gevleid te bedenken dat ik wat dat betreft een uitzondering ben. Ten tweede heb ik hoop op het leven, dat volgens Roland Holst hoogstwaarschijnlijk despotisch zal terugslaan tegen zijn temming door de democratie. De synthese van deze twee punten is het feit dat ik, als uitzondering, deze temming van het leven in mijzelf al tot een aristocratische training en beheerste vergroting van de spanning kan maken, die "de levensdrang" heet - de wil naar macht; en - in theorie althans - al een begin kan maken met de bestrijding en vernietiging van de moderne levensdrang - de gemakzucht. Zoals Nietzsche zegt:

"Every doctrine for which all accumulated energies and explosions are not yet ready at hand, is superfluous. A revaluation of values is achieved only when there is a tension of new needs, of men with new needs, who suffer from the old values without attaining this consciousness."
[The Will to Power, paragraaf 1008.]

Ik denk dat het goed is dat zo'n leer er al is wanneer die mensen tot inzicht komen. Bovendien kunnen we de krachten en explosies in onszelf althans al accumuleren.

Monday, 27 March 2006 at 06:37:00 CEST  
Anonymous jiska said...

Vincent,
"goed" Ten opzichte van wanneer?
Naar buiten kijken vanuit de trein of auto?
Je kunt natuurlijk ook gaan fietsen of wandelen.
Dan kun je het verschil tussen een duif en een slechtvalk ook beter zien.

Monday, 27 March 2006 at 15:52:00 CEST  
Anonymous jiska said...

Wat je vanuit auto en trein wel vaak ziet zijn biddende torenvalken.

Monday, 27 March 2006 at 16:00:00 CEST  
Blogger Vincent said...

De gevraagde toelichting:

In onze overpeinzingen lopen twee 'theorema's' parallel aan maar ook door elkaar: Enerzijds is er de 'vooruitgang' van de mensheid middels de genetische weg van de (seksuele) voortplanting, anderzijds de 'vooruitgang' van de mens door het aan de volgende generatie overdagen van kennis. Het laatste zorgt ervoor dat we niet elke generatie opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

De door ons bewonderde mensen nu, dragen op die laatste manier (als het goed is) bij aan de volgende generatie, alsmede aan de huidige.
Wat zij echter niet doen is het naar de volgende generatie overgedragen genenmateriaal (noch dat van de kunstenaar zelf, noch dat van enig ander), het genoemde 'zaad' dus, beter maken.

Je kunt een boom opzetten over of er wellicht ten gevolge van kunst mensen 'nader tot elkaar' gekomen zijn, maar ik maak me sterk dat weinig mensen van de Daad zullen AFzien bij gebrek aan bijv. een goede CD. Hooguit kan een samenkomst die toch al gepland was nog iets plezieriger verlopen dankzij de juiste, stemmingsverhogende muzikale entourage. Dit contra Conway. (Je zou zo ver kunnen gaan zelfs te veronderstellen dat kunst ervoor zorgt dat gameten die van zichzelf te zwak waren om tot een versmelting te komen, alsnog tot conceptie leiden. De Uebermensch als kwade genius achter een groter aantal Untermenschen in spe! Brrrr...)

Derhalve kan de productie van de Uebermensch veel bewerkstelligen, zij kan ons leven veraangenamen en het verdiepen, zij kan aan de kwaliteit van de huidige zowel als de volgende generatie mensheid iets toevoegen...

Maar wat zij NIET kan (en dat was mijn punt) is ervoor zorgen dat de genen die het de volgende generatie mogen gaan proberen daartoe beter toegerust zijn. Vanuit puur evolutionair oogpunt derhalve, is de Uebermensch niet persee ergens goed voor. Sterker nog, hij zal denkelijk doorgaans zichzelf niet 'vermenigvuldigen' in de zin dat een grOtere portie van zijn genen in de volgende generatie bestaat dan tijdens zijn eigen generatie het geval. M.a.w. zal hij de drie kinderen die daarvoor minimaal nodig zijn meestal niet halen.

Erger nog: Hij kost grondstoffen, in veel gevallen ook geld, zonder ook maar iets van genetische waarde achter te laten.

Volgen wij Darwin derhalve, dan moeten we ophouden de uitgesproken parasitaire Uebermensch de hand boven het hoofd te houden. Hem resten twee keuzen: Zich braaf voortplanten (liefst met een partner die wat daadkrachtiger genen kan toevoegen) of, zoals in een wereld van eten en gegeten worden gebruikelijk is, het onderspit delven...

Over de 'laatste mens' en het 'terugslaan' van het leven: Dit is volop bezig! De gemiddeld fysiek steeds slechter toegeruste mens IS de verminkte duif (bepaald niet enkel omdat ze dezelfde favoriete eetgelegenheid hebben). De slechtvalk is de verzameling over ons 'afgeworpen' (hoewel we uiteraard aan de meeste ervan zelf debet zijn) natuurrampen en pandemieen. Ik denk dat de (huidige) mensheid het onderspit zal gaan delven, het vormt immers een ENORM potentieel voor biologische 'ellende'. Denk aan de 'ziekenhuisbacterieen' die binnenkort immuun voor ALLE (bestaande en nog uit te vinden) antibiotica zullen blijken te zijn. De als kippen zo dicht op elkaars lippen levende mensheid zal vroeg of laat massaal het loodje leggen.

Ik ben alleen 'bang' dat degenen die het overleven niet doorgaans filosoof of kunstenaar van beroep zullen zijn. Ik denk dat de idealen aan het uitsterven zijn. De huidige ongekende secularisatie is meer dan ontkerkelijking: Het is het eenmalig inruilen van gedachtengoed voor persoonlijke decadentie. Ik denk dat deze beweging niet alleen anti-religie is. Het uitermate populaire Iets-isme is het defintieve eindpunt, maar ook failliet van het zingevingsideaal: "Ik geloof dat er 'iets' is, ga met Kerst gezellig naar de kerk en steun een paar goede doelen en richt me aldus mijn nog rudimentair aanwezige geweten gesust hebbend op mijn persOONlijke doelen: Sparen voor een (nieuwe) auto en huis en uitdijen."

Deze anti-kerkelijke beweging dus, is evenzeer TEGENGESTELD aan filosofieen, waaronder zeker de 'jouwe'. Het peinzen wordt opgevolgd door het rukken: Het jezelf vragen stellen wordt (voorlopig) definitief ingeruild voor ultra-korte termijn-bevrediging van het zelf. Bijkomend slecht nieuws is dat steeds meer intellectuelen dit als de Oplossing zien -blijkbaar hebben zij ook genoeg van zichzelf.

De Denkende Mens is mijnsinziens dan ook ten dode opgeschreven. Het enige wat we kunnen doen is het uitzitten, wellicht ons voortplanten om althans te trachten te zorgen dat in volgende generaties er nog een alternatief bestaat voor 'Dik en Dom', mocht dat alternatief 'later' weer wat populairder worden, danwel een duidelijker functie in het geheel gaan bezitten.

De mens dan tenslotte die het gaat halen, die de op handen zijnde pandemieeen en natuurrampen zal overleven? Dat zal de mens zijn die, bij 'toeval', wat resistenter is dan zijn medemensen en op het juiste moment niet op de verkeerde plek is. Die mens zal zich vervolgens moeten gaan bezinnen op haar toekomst. Mijn hoop is dat dit leidt tot een wat andere omgang met mijn geliefde natuur dan momenteel gebruikelijk is. In elk geval zullen er substantieel minder mensen zijn die ueberhaupt gelegenheid hebben haar verder te verneuken. Welke levensbeschouwing de na de apocalyps overgebleven mensen erop na zullen houden is moeilijk te zeggen. Wel iets interessants om over na te denken!

V.

Monday, 27 March 2006 at 16:08:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Jiska,

Sorry! Ik wist niet dat we een interesse deelden ;-). Je ziet vast ook wel eens een buizerd op een paal zitten. Ikzelf beschouw de natuur uiteraard te voet of te fiets, mocht voor jou hetzelfde gelden: des te beter! Voor zover mij bekend (en ik schijn redelijk goed ingelicht te zijn) gaat het in Nederland de meeste roofvogels zowel als uilen beter dan ooit. Dat de aantallen blijven schommelen als gevolg van de per jaar sterk wisselende aantallen muizen blijft natuurlijk zo.

Ik zie elk jaar een aantal sperwers midden in Amsterdam, twee jaar geleden vloog een jagend exemplaar midden op de dag tussen mijn beide voeten door -op ons balkon! Slechtvalken (twee stuks) bewonen overigens elk winterhalfjaar de beide kantoortorens naast het Amstelstation, een paar honderd meter van ons huis, hoewel ikzelf ze daar nooit gezien heb. Naar ik begrepen heb is deze winter een nestkast geplaatst dus met een beetje mazzel neemt de duivenoverlast dAAr i.i.g. binnenkort af... :D

Met gevleugelde groet,
V.

Tuesday, 28 March 2006 at 03:35:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Honden zijn overigens -met name door het gebrek aan zowel karakter als hersencellen bij hun baasjes- veelal 'bad news' voor (roof)vogels... Mocht de steenarend ooit besluiten het in Nederland volkomen ontbreken van bergen wat minder belangrijk te gaan achten dan zijn er in elk geval voldoende prooien voorhanden :D

V.

Tuesday, 28 March 2006 at 03:45:00 CEST  
Anonymous jiska said...

Vincent,
Blijkbaar valt het dan toch wat tegen met jouw ingelicht zijn.
Met uilen gaat het zeker niet(!) beter dan ooit (welke ooit?).
Wist je dat buizerds trouwens ook graag katten lusten?

Ik zag een tijdje geleden nog 3 slechtvalken.
In de duinen.

Tuesday, 28 March 2006 at 09:16:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Het centrale idee van Nietzsche's filosofie is speciaal gericht op het uitwieden van het "onkruid" onder de mensen - het scheiden van het kaf en het koren, zogezegd. Wat dat betreft valt Nietzsche, die zichzelf "de Antichrist(en)" noemde, op te vatten als de wederkomst van Christus:

"Jesus Christ did not wish to unite, but to separate them, as in the Parable of sheep & goats! & he says, 'I came not to send Peace but a Sword.'"
[William Blake, The Marriage of Heaven and Hell.]

"The long view reconciles the demands of kindness and creativity: it is necessary to be merciless with men for the sake of a better future. Nietzsche expresses this reconciliation by the symbol of the lawgiver as 'the Roman Caesar with the soul of Christ'".
[George Morgan, What Nietzsche Means.]

Ironisch genoeg was de historische Jezus waarschijnlijk Caesar - niet een Caesar, maar de Caesar. Voor mij vertoont dit idee een belangrijke overeenkomst met Nietzsche's centrale: zoals ik elders schreef,

"the identity of Jesus and Caesar is related to the eternal recurrence: both strip the god away, if you see what I mean: the one strips Jesus away, the other strips the beyond away; the one affirms Caesar, the other this world."

Tuesday, 28 March 2006 at 13:21:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen: als Nietzsche's voorspelling van de impact die dat idee zal hebben klopt, dan is dat dus een instantie van een idee van een filosoof, die zichzelf niet heeft voortgeplant, dat de genetische samenstelling van de mensheid radicaal gaat veranderen.

Tuesday, 28 March 2006 at 13:48:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Jiska: Hebben we het over Alfa- of Beta-diversiteit? Welke soorten hebben we het precies over? Voor- of achteruitgang ten opzichte van wanneer?

Wil je een eerlijk of een bevredigend antwoord? Om een voorbeeld van het laatste te noemen: Je hebt helemaal gelijk :D

V.

Friday, 31 March 2006 at 17:17:00 CEST  
Anonymous jiska said...

Vincent,
Toch fijn dat je het bevredigend kunt vinden:D.

Saturday, 1 April 2006 at 20:18:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Ikke? Nee hoor, mij bevredigt in dit geval alleen de waarheid. Jou bevredigt (en laat ik aan de verleiding daar een geslachtelijk trekje uit te veralgemeniseren voor 1 keer niet toegeven) het aldanniet realistisch gefundeerd onderschrijven van je gelijk. En laten we wel wezen: Drie slechtvalken tegelijk in de duinen is toch wel een teken van de dramatische achteruitgang van het beestje in kwestie ;-)

V.

Monday, 3 April 2006 at 03:30:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home