Monday, January 30, 2006

Aristocratisch radicalisme.

aristocracy
1561, from L.L. aristocratia, from Gk. aristokratia "government, rule of the best," from aristos "best" (originally "most fitting," from PIE *ar-isto-, superlative form of *ar- "to fit together") + kratos "rule, power" (see -cracy).
[Online Etymology Dictionary, "aristocracy".]

Aristocratie is dus, letterlijk in het Engels vertaald, "the rule of the most fitting". Dit doet mij al gauw denken aan de frase "the survival of the fittest". "The fittest" zijn natuurlijk "the most fitting". - Maar in een aristocratie gaat het dus niet om hun overleving, maar om hun macht. Kan het Nietzscheaanser?

"Will To Power [WTP] is opposed to Social Darwinism [SD]; whereas SD talks of evolution's will to survival, Nietzsche argued that Nature does not seek to so much survive, as to FLOURISH.
WTP describes that constant expansion of things even to the point of their own extinction and destruction [and hence not always to survival].
Nietzsche noticed that it was NOT the best human specimens who survive and flourish, but the mediocre, the average - even the down-right botched.
The great tragedy of life is that the rare and highest types are the most threatened and vulnerable."
[Moody Lawless.]

De Nietzscheaanse Engelse vertaling van aristocratie is dus: "the flourishing of the best [i.e., of the rare and highest types]". Dit mag eventueel ten koste gaan van "the mediocre, the average, and the down-right botched" - dat wil zeggen, van de meeste mensen.

"Eén mens telt bij mij voor duizenden, als hij de beste is."
[Heraclitus van Ephese.]

5 Comments:

Anonymous Marjon said...

Dit laat mij associëren met het geluid van Roger Scruton,de Britse conservatieve filosoof.

http://www.vpro.nl/data/2361511/aflevering_txt.shtml?2361511+2361558

Volgens Spinoza was de mens pas waarlijk vrij als hij zijn leven liet leiden door de rede.

Niet qua inhoud,maar meer het idioom.

Het verbaast mij,dat ik die altijd roep,dat uiterlijk geen issue is,zo`n aversie ontwikkel voor de foto van Tens.
Hengst,heb je geen hengst voor me?

Tsja,ofschoon ik dol ben op he recalcitrante van Spinoza,is gevoel veel sterker dan rede!

Tuesday, 31 January 2006 at 17:53:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Je link werkt niet.

Volgens mij ben je pas daadwerkelijk vrij als je je ware wil volgt.

Ik weet niet wie Tens is.

Tuesday, 31 January 2006 at 21:44:00 CET  
Anonymous Marjon said...

O,ik ook niet.
Ken jou ook amper eigenlijk.
Weet jij wie ik ben?

Wednesday, 1 February 2006 at 13:15:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Ik heb Sir Roger Scruton maar eens "gegoogled", as the saying goes, en wat ik vond is veelbelovend. Het doet me eigenlijk wel denken aan wat ik net schreef mbt. kometen:

"Every now and then a quiet discipline in the humanities receives a shattering and world-changing shock, when one of its stars leaves its allotted orbit and crashes brain-first into the centre of the subject. The effect is like an asteroid hitting the earth: old life is extinguished, new life promoted, and the landscape for ever transformed."
http://rogerscruton.info/blog-bibliography/archive.html

Friday, 3 February 2006 at 03:02:00 CET  
Anonymous Marjon said...

2de poging,mijn bericht van hedenochtend kwam niet aan,zie ik!

Zie jij ook de frappante gelijkenis tussen Scruton+Sauwelios?

Conservatief filosoof die Roger,en niet enkel dezelfde haarteint als Sauwelios!Hoe luidt de voornaam van Sauwelios?
*****

Wijst de erotische ondertoon in de relatie tussen Speer en Hitler(Cicero voorpag.)Op vermeende bi-sexualiteit van Adolf?
Of denk ik nu te ingewikkeld en doet dat er niet meer toe?

Friday, 3 February 2006 at 16:19:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home