Saturday, January 28, 2006

Oerpoëzie.

"De sfeer der poëzie ligt niet buiten de wereld, als een fantastische onmogelijkheid van een dichtersbrein: ze wil het precieze tegendeel zijn, de ongeschminkte uitdrukking van de waarheid, en moet juist daarom de leugenachtige opsmuk van die vermeende werkelijkheid van de cultuurmens van zich afwerpen."
[Nietzsche, De geboorte van de tragedie, hoofdstuk 8.]

1 Comments:

Anonymous Marjon said...

Oooo,Heer Sauwelìosss,wat een gaaf log bezit U!
In dit strakke design,voozien van een wondermooi scala aan kleurnuances!!!
Het voelt zo beangstigend om als éérste dit zo maagdelijke veld tegemoet te mogen treden...
Knight of my heart,ik feliciteer U nadrukkelijk met deze nieuwe telg aan UW geslachtswapen zonder weerga!

The Lady of the Castle hoopt U nog dikwijls tot haar grote genoegen hier te ontmoeten.

Uw welgemeende vriendin,
Lady Chatterly..

Saturday, 28 January 2006 at 20:03:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home