Saturday, January 28, 2006

Kunst en entertainment.

Wat is het verschil tussen kunst en entertainment? Entertainment is letterlijk "onderhouding" - je ziet er nog het Franse tenir in terug. Entertainment onderhoudt de mens, het houdt hem daarmee op hetzelfde niveau als hij al was; terwijl kunst de mens juist tot een hoger niveau wil verheffen.

"De zorgelijksten vragen tegenwoordig: 'hoe blijft de mens behouden?' Zarathustra echter vraagt als de enige en de eerste: 'hoe wordt de mens overwonnen?'"
[Nietzsche, Alzo sprak Zarathustra, Van de hogere mensen, 3.]

3 Comments:

Anonymous Marjon said...

Art is work in progress.
Mooi is een gevoelsbeleving.
Ok dus.

Saturday, 28 January 2006 at 20:49:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Morgen krijg ik de Romeinen bij kunstgeschiedenis.

Thursday, 2 February 2006 at 19:29:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Zucht.

Friday, 3 February 2006 at 15:53:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home