Saturday, January 28, 2006

Schoonheid en vruchtbaarheid.

Schoon is dat wat aan gezondheid doet denken; lelijk, wat aan òngezondheid doet denken. Wat iemand schoon vindt hangt dus af van zijn of haar gezondheid. Misschien is daaruit ook te verklaren, waarom vrouwen over het algemeen andere dingen schoon vinden dan mannen: man en vrouw als polen van gezondheid begrepen, ook als polen van kracht (de twee zijn één). Wat? Is vruchtbaarheid een vorm van zwakte? Ontvankelijkheid de modus van die wezens, die zelf niet kunnen geven? Of is het juist, dat vruchtbaarheid een lage mate van ontvankelijkheid beduidt? De vrouw neemt het zaad van de man, de man neemt de hele vrouw... De vruchtbaarheid, de ontvankelijkheid van de man ligt op een hoger plan: zijn kinderen zijn geesteskinderen. Gesublimeerde vruchtbaarheid, die door de glimpen van goddelijkheid bevrucht wordt, die de vrouw hem biedt - de muze.

1 Comments:

Anonymous Marjon said...

Absurd dat deze tekst mij zo`n opwindend gevoel geeft...

Sunday, 29 January 2006 at 19:28:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home