Saturday, January 28, 2006

Een oneigentijds man.

"De geest van hen, die dagelijks kranten verslinden om politiek toch vooral op de hoogte te blijven, krijgt een onwelriekende adem voor (anders) denkenden."

"Van een wereld waarin de minderen het voor het zeggen hebben en mooi weer spelen, ziet het leven liever af."

"Er zijn heel wat mensen, die veel weten en weinig begrijpen. Soms wordt er een professor in de wijsbegeerte."

"De dood is niet de vijand, maar de dienaar van het leven. Daarom is de medische wetenschap in haar heerschzucht levensgevaarlijk."

"Maar al te veel hedendaagsche kunst is te bedacht, en door een bedenkelijk denken."

"Door het lawaai van de motoren hoort geen sterveling meer hoe ergens in de verte paarden en arenden nog vorstelijk te keer gaan."

"Een mensch met een eigen willekeur in het leven, ergert de getemde ingezetenen van de wereld."

"De deugd van de kwezels is slecht voor de gezondheid van een vrijbuiter."

"Hoe meer zielen, hoe minder deugd."

"Vooruitgang en achteruitgang worden steeds meer synoniem, zoals kunst en puin het overal haast al zijn."

"Een zwak dichter kan zich veel spontaner en dichterlijker voordoen dan een sterk dichter."

"God zou 'het Goede' zijn? Onzin, wie niet in God gelooft met Baard-en-al, gelooft niet meer."

"Zolang de menschelijke gemeenschap zozeer overeenkomt met een mierenhoop, is het onzinnig erop aan te dringen, dat de ondergeschikten zoo gauw mogelijk los worden gelaten."

"Hoe meer een democratische wereld het leven gaat temmen, hoe sterker de kans wordt, dat het benarde leven despotisch terugslaat."
[Adriaan Roland Holst, Kort.]

11 Comments:

Anonymous Marjon said...

Mooie tekst ook,waarom die aanhalingstekens?
Citeer je?

Saturday, 28 January 2006 at 20:33:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Ja, duh: daarom staan er van die haken met een naam ertussen onder.

Saturday, 28 January 2006 at 20:49:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Alles van Holst?
Tsjonge jonge,dat had ik niet gedacht van de verstokte socialist met zijn plechtige stijl vol symboliek.
Spreek hier de liefde voor de vader?
Of ben jij te laat geboren?
Een kleine zin van Adriaan:
"Hoe schoon het had kunnen zijn -
hoe het geschonden werd,
en trekt en krimpt van pijn..."

Sunday, 29 January 2006 at 19:41:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Ik heb vanochtend, na mijn nachtdienst, nog zijn hele "Eigen achtergronden" gelezen (twintig bladzijden).

Hij een socialist? In ieder geval geen communist:

"Toen een idealiste mij vroeg: 'U bent toch zeker communist?' antwoordde ik: 'Mevrouw, ik ben wél ouderwetsch, maar niet zóó ouderwetsch.'"
[Kort.]

Sunday, 29 January 2006 at 20:09:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Heb je een aversie tegen communisten?
Net als fascisten, fundamentalisten en farizeeërs te rigide volk,he?
Mijns inziens ben jij niet wars van vormelijkheid..
Ongelooflijk waar heb je zin in na een nacht zonder slaap!
En met thee?

Monday, 30 January 2006 at 17:10:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Mijn aversie jegens communisten e.d. is niet zozeer een aversie jegens hun rigiditeit. Zoals Nietzsche zegt;

"Wie haat ik onder het gespuis van tegenwoordig het meeste? Het socialistengespuis, de tjandala-apostelen, die het instinct, de vreugde, het genoegzaamheidsgevoel van de arbeider met zijn kleine bestaan ondergraven, - die hem nijdig maken, die hem wraak leren... Het onrecht ligt nooit in ongelijke rechten, het ligt in de aanspraak op 'gelijke' rechten... Wat is slecht? Maar ik zei het al: alles, wat uit zwakte, uit nijd, uit wraak stamt. - De anarchist en de Christen hebben dezelfde herkomst..."
[De Antichristen, paragraaf 57.]

De herkomst van de anarchist [>> de socialist >> Marx] en de Christen is dus hetzelfde... En wat is de herkomst van de Christen?

"[H]et Christendom is enkel uit de bodem te begrijpen, waaruit het gegroeid is..."
[ibid., paragraaf 24.]

Ik hoed me, hier te zeggen welke bodem dat was...

Monday, 30 January 2006 at 23:44:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Hoe had de werkende massa zich dan moeten verheffen volgens Nietzsche?
Soms moet de vuist de pen vervangen,helpt vaak prima!
Zelfs bij Kadaffie!
Als je echt geraakt wordt,ben je nergens..

Tuesday, 31 January 2006 at 18:06:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

De werkende massa had zich niet hoeven verheffen.

Tuesday, 31 January 2006 at 21:37:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Dan had jij nu niet voor je beeldscherm gezeten.

Wednesday, 1 February 2006 at 13:18:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Als je Intel bedoelt: het "socialisme" van deze firma in haar pioniersjaren was Nietzscheaanser dan de zogenaamde "aristocratie" (die immers slechts op geld gebaseerd was) van haar New Yorkse bonzen.

Haar medewerkers werden geschat naar bekwaamheid, naar "deugd in de Renaissancestijl, virtù", om met Nietzsche te spreken.

Zoals ik onlangs schreef: "we are social, yes, but only with our peers".

Voorwaardelijk socialisme. -

Wednesday, 1 February 2006 at 14:55:00 CET  
Anonymous Marjon said...

Je zou een onderscheid tussen werkelijkheid en verbeeldings-werkelijkheid kunnen maken. Dostojewsky heeft het probleem samengevat in de vraag: Moet de wereld vergaan of zal ik mijn thee drinken?
Anders gezegd: moet ik als schrijver mijn ogen sluiten voor de afgrijselijke werkelijkheid om mij heen en leven in de wereld van mijn verbeelding, of moet ik mijn talent gebruiken om te ageren tegen toestanden, die ik mensonwaardig vind?

Iedere schrijver zal dat conflict op zijn eigen manier moeten oplossen; het is een soort van oorlog in jezelf.

Dit telt voor ieder individu.

Welvaart maakt lui en roept niet op tot strijd,maar armoede evenmin.

Thursday, 2 February 2006 at 19:27:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home