Sunday, January 29, 2006

Nagaraja

"Vooral de bedreiging van het authentieke zelf door draken en slangen wijst op het gevaar, dat de verworvenheden van het bewustzijn weer verslonden worden door de instinctziel of het onbewuste.


"De mythe echter benadrukt dat het zo helemaal niet gaat, maar dat het 'kind' juist over superieure krachten beschikt, en dat het zich, onverwacht, tegen alle gevaren in, handhaaft."
[Carl Gustav Jung, De psychologie van het kindarchetype.]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home