Saturday, March 25, 2006

Antichristen-Aristocratisch Appèl.

Als ik de (grote) politieke partijen met elkaar vergelijk, dan is er één punt dat ze allen gemeen hebben, en waarop ik het met hen allen oneens ben: het democratische grondbeginsel. Nietzsche's filosofie is aristocratisch radicalisme, en ik ben een Nietzscheaan.

"Het onrecht is nooit gelegen in ongelijke rechten, het is gelegen in de aanspraak op 'gelijke' rechten."
[Der Antichrist, paragraaf 57, mijn vertaling.]

Nietzsche verkiest dus de gerechtigheid boven de vrijheid, om met Klaus Held te spreken - net zoals hij het Oude Testament (het boek van de goddelijke gerechtigheid) boven het Nieuwe Testament (het boek van de goddelijke genade, van de bevrijding, van de "verlossing") prefereerde.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home