Thursday, March 23, 2006

Oneindig klein is niets.

Volgens de wiskunde is 1/3 = 0,333... (dwz. er volgen drieën tot in den oneindige). Maar 3 * 0,333... is niet 1, maar 0,999... Het verschil tussen 0,999... en 1,000... is oneindig klein. Het is namelijk 0,000...1, dus een nul gevolgd door oneindig veel nullen en dan een één. Maar dit laatste is natuurlijk absurd: hoe kan iets nou ooit volgen op een oneindige serie? 0,000...1 is dus hetzelfde als 0,000..., dwz. oneindig klein is hetzelfde als nul, is niets...

2 Comments:

Anonymous jiska said...

...maar toch ook weer niet.

Friday, 24 March 2006 at 00:06:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Ik heb ooit geschreven: "Oneindig klein is niet te verwaarlozen!" Nu denk ik daar anders over. Niets is te verwaarlozen, maar niets is dan ook oneindig - zij het groot of klein.

Friday, 24 March 2006 at 00:22:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home