Thursday, March 02, 2006

Evolutie van een dichter-dwaas.

Hoe kan een in vele opzichten middelmatige mens tot uitzondering verworden? William Blake slaat de spijker op zijn kop wanneer hij zegt: "If the fool would persist in his folly he would become wise" - als de dwaas zou volharden in zijn dwaasheid zou hij wijs worden.

Want een mens die - nog grotendeels geborgen door de massa - zijn uitspattingen serieus neemt - die ze verder doordrijft dan haast alle anderen -, onderscheidt zich daarmee van deze anderen, van deze massa. Om terug te keren tot de allereerste post op deze weblog: hij verheft daarmee zijn entertainment tot kunst.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home