Thursday, March 02, 2006

De gemiddelde mens en de uitzondering.

Middelmatigheid en uitzonderlijkheid kunnen beiden positief en negatief zijn. Middelmatigheid kan relatief positief zijn, omdat ze hoger staat dan uitzonderlijke slechtheid, dan ondermaatsheid. Aan de andere kant kan ze relatief negatief zijn, omdat ze niet uitzonderlijk goed, niet bovenmaats, is.

Omgekeerd kan uitzonderlijkheid zowel uitzonderlijke goedheid als slechtheid zijn, zowel ondermaatsheid als bovenmaatsheid. De uitzondering heeft het nadeel van het extreme (maar natuurlijk ook het voordeel ervan). De middelmatige heeft de veiligheid van het gemiddelde, maar ook de beperktheid ervan.

In geestelijk opzicht is stabiliteit wellicht verkieslijk boven grote hoogten en diepe dalen, boven ups en downs - boven manisch-depressiviteit. Want hier is het precies omgekeerd. De maatschappelijke uitzondering heeft innerlijke rust en stabiliteit nodig (ja in feite is dit wat haar uitzonderlijk maakt), terwijl de gemiddelde mens Ausschweifungen (het Nederlandse woord "uitspatting" mist de gewenste lading), ontsnappingen naar boven en naar beneden nodig heeft om de verveling van zijn bestaan uit te kunnen houden. De uitzondering heeft innerlijke rust: dit stelt haar in staat om naar buiten toe tot grote hoogte (en even grote diepte) te stijgen. De gemiddelde mens heeft innerlijke onrust, onvrede met zichzelf: dit alleen veroordeelt hem tot middelmatigheid.

3 Comments:

Blogger Sauwelios said...

De gemiddelde mens heeft externe rust, - "vrede" - nodig om "goed" - middelmatig - te kunnen functioneren, terwijl de uitzonderlijke mens beweging nodig heeft. Julius Caesar had veldtochten nodig, om goed - dat wil zeggen op zijn niveau, bovenmaats - te kunnen functioneren. De ideale omstandigheden voor middelmatige mensen maken zo'n grote geest ziek (omdat daarin zijn geestesvuur niet hoog kan oplaaien, maar gedwongen wordt op een middelmatig pitje te staan).

Friday, 10 March 2006 at 22:59:00 CET  
Anonymous M said...

Prachtige ideologie!!!

Caesar werd bruut vermoord gisteravond in Rome,er is weinig vooruitgang.

Monday, 13 March 2006 at 10:29:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

"Vooruitgang" zijnde het wegvlakken van de menselijke natuur (de wil naar macht)?

We leven in 2006, en onze Caesar is een Pim Fortuyn! Een Theo van Gogh!

"Nieuwe rangorde der geesten: de tragische naturen niet langer vooraan."
[Nietzsche, Herwaardering van alle waarden.]

Monday, 13 March 2006 at 12:04:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home