Sunday, February 26, 2006

Paranormale verschijnselen.

Paranormale verschijnselen zijn hallucinaties van maanzieke mensen.

14 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mooi plaatje.

Jiska.

Thursday, 2 March 2006 at 11:34:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Dank je. Het is getiteld "clairvoyance", en ik word er ook wel een beetje helderziend van, al kan ik er niets onnatuurlijks in ontwaren.

Het is voor mij een teken aan de wand dat het Engelse woord "psychic", "spiritistisch, mediamiek", hetzelfde woord is als ons "psychisch". "Psychic powers" dunken mij dan ook simpelweg psychische krachten...

"Psuchè" betekent "ziel", maar "spiritus" betekent "geest". En zoals Roland Holst suggereert, denk ik dat geest eigenlijk eigenwaan is. Helderziendheid lijkt mij dus een geval van eigenwaan, waarin de "helderziende" waant dat hij of zij buitengewone gaven of krachten heeft. Hij of zij kan hier zelf in geloven, dat wil zeggen: het bedrog kan volkomen onbewust zijn.

"Seeing is believing."

Thursday, 2 March 2006 at 12:07:00 CET  
Anonymous Anonymous said...

Een rij bomen waar de zon doorheen schijnt kan een epileptische aanval uitlokken.
Als je de juiste snelheid hebt tenminste.

Jiska.

Thursday, 2 March 2006 at 12:54:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Hm, zit wat in - lichtflitsen, he? Zo zegt het Nintendo Consumer Information and Precautions Booklet:

"Bij sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) kunnen knipperende lichten een epileptische aanval of black-out veroorzaken."

Wikipedia, de online encyclopedie, schrijft over epilepsie:

"In the past, epilepsy was associated with religious experiences and even demonic possession. Apocryphally, epilepsy has been called the 'Sacred Disease' because people thought that epileptic seizures were a form of attack by demons, or that the visions experienced by persons with epilepsy were sent by the gods."
en.wikipedia.org/wiki/Epilepsy

Tegenwoordig weten we wel beter!

Thursday, 2 March 2006 at 13:06:00 CET  
Anonymous Madelief said...

Kan mij erg vinden in jouw uitleg van het paranormale.
Telepathie bestaat wel.

Sunday, 5 March 2006 at 17:27:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

"Telepathie bestaat wel."

Op wiens authoriteit beweer je dat? Je eigen? Maar ik weet niet eens wie je bent (al heb ik wel een vermoeden).

Ik kan pas zeggen dat telepathie bestaat als ik ervan overtuigd ben.

Monday, 6 March 2006 at 15:01:00 CET  
Anonymous Terence said...

Pas als het voor jou bestaat? Als ik de enige ziener was in een wereld waar iedereen blind is, hoe kan ik anderen dan overtuigen dat de kleur rood bestaat?

En kan je je opmerking over paranormale verschijnselen toelichten?

Saturday, 2 September 2006 at 13:26:00 CEST  
Anonymous Sauwelios said...

"Als ik de enige ziener was in een wereld waar iedereen blind is, hoe kan ik anderen dan overtuigen dat de kleur rood bestaat?"

- Niet.


"En kan je je opmerking over paranormale verschijnselen toelichten?"

Wat ik bedoel is dat een paranormaal verschijnsel volgens mij niet buiten het hoofd van de persoon die dit verschijnsel waarneemt bestaat. En "maanziek" is de letterlijke Nederlandse vertaling van "lunatic", dus volgens mij is er ook iets "mis" met het hoofd van zulke personen, dat wil zeggen iets afwijkends van andere, (niet para)normale mensen.

Wednesday, 6 September 2006 at 20:29:00 CEST  
Anonymous Terence said...

Je kunt ze niet overtuigen dat de kleur rood bestaat. Dus inderdaad, de kleur bestaat voor de blinden niet.
Maar dat betekend niet dat rood dus in het algemeen ook niet bestaat.

Wat ik er mee bedoel, is dat iemand die wel bepaalde dingen aanvoelt, of ziet, een ander niet kan overtuigen.
Jouw verklaring is dat er dan wel iets mis zal zijn met die persoon. Dat is meestal de verklaring van mensen die zelf niks 'paranormaals' hebben. De blinden zullen de enige ziener ook wel voor gek verklaren.
Ergens is dat ook niet zo vreemd, aangezien er zovele fakers zijn die zichzelf draperen in kraaltjes en sjaaltjes.

Saturday, 9 September 2006 at 12:48:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Je kunt ze trouwens wel uitleggen wat kleuren zijn. Ze kunnen immers wel horen. Dus je legt ze gewoon uit dat er zoiets is als licht, dat net als geluid een bepaalde frequentie en amplitude heeft. De amplitude bepaalt de felheid van het licht, dit is vergelijkbaar met de luidheid van het geluid. De frequentie bepaalt de kleur van het licht, dit is vergelijkbaar met de toonhoogte van het geluid. En net zoals er toonhoogtes zijn die je niet kunt horen, omdat ze te hoog of te laag zijn voor het menselijk oor, zijn er kleuren die je niet kunt zien, omdat hun frequentie te hoog of te laag is voor het menselijk oog. Je kunt dan zeggen dat rood de kleur van licht is op de laagste frequentie die je nog kunt zien.

Je kunt ze ook laten ondervinden dat licht bestaat. Je zet een molentje met spiegeltjes voor hun neus, ze kunnen dan zelf voelen wat voor object dat ongeveer is. Dit zal zonder dat er enige wind staat "vanzelf" gaan draaien als je het in de zon zet. Je vertelt ze dan dat dit komt door de felle straling van de zon. Ze kunnen uit eigen ervaring weten dat hard geluid ook dingen kan verplaatsen. Als je geen gehoor had zou je zware bastonen kunnen voelen als ze hard genoeg waren. Hoe mensen die wel gehoor hebben zulke tonen met hun oren ervaren is een interpretatie. "Rood" is ook een interpretatie. Je kunt kleuren en geluiden ook hallucineren. Als een blinde blind is omdat er iets aan zijn of haar ogen mankeert, en niet in de hersenen, dan kan deze nog wel kleuren ervaren wanneer het overeenkomstige gebied in de hersenen wordt gestimuleerd.

Iemand die bepaalde dingen aanvoelt of ziet kan mij er best van overreden dat hij zulke dingen aanvoelt en ziet (en dus niet liegt), maar niet dat die dingen er ook werkelijk "zijn" (dus dat hij zich niet vergist). Daarvoor moet hij me namelijk evidence verschaffen, vergelijkbaar met dat lichtmolentje; overtuigen, niet slechts overreden. Hij moet het aannemelijk maken dat er zoiets bestaat als wat hij denkt te zien of te voelen.

Saturday, 9 September 2006 at 16:20:00 CEST  
Anonymous Terence said...

Natuurlijk kan je het uit proberen te leggen. Maar de kans dat het gelooft wordt is klein.
En mijn voorbeeld van een blinde wereld staat niet gelijk aan het onderwerp zelf.

Helaas schiet ik soms tekort als het op uitleggen in woorden aankomt, en ik zie geen aura's of geesten, dus dat kan ik ook niet uitleggen. Ik kan niet bewijzen dat het bestaat, maar ook niet bewijzen dat het niet bestaat. Maar ik ben al blij dat het idee van het bestaan van geesten bestaat.

Sunday, 10 September 2006 at 17:02:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Precies. Anders bestond er geen Poltergeist!

Monday, 11 September 2006 at 23:45:00 CEST  
Anonymous Terence said...

En zonder poltergeist niet Poltergeist de film. En dat zou toch zonde zijn.

Saturday, 23 September 2006 at 15:56:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Ik bedoelde ook Poltergeist de film. Die bestaat bij de gratie van het idee van het bestaan van geesten.

Sunday, 24 September 2006 at 04:24:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home