Thursday, March 09, 2006

Vrouwen en alcohol.

Er schijnt in Engeland een wet van kracht te gaan en een campagne te starten tegen het misbruik - door mannen - van de dronkenschap van vrouwen met betrekking tot sex. Vrouwen schijnen namelijk, als ze teveel gedronken hebben, niet meer in staat te zijn goed af te wegen of ze wel of geen sex met de betreffende man willen hebben, hetgeen op zich heel begrijpelijk is. Dat de verantwoordelijkheid dus bij de man gelegd wordt vind ik ook geen probleem. Ik vraag me alleen af waarom vrouwen dan stemrecht hebben. De regering van een land kan toch niet mede afhankelijk zijn van wezens die zichzelf niet in de hand hebben? Die niet in staat zijn hun alcoholgebruik te beperken? Wie zegt dat ze niet dronken naar de stembus gaan?

20 Comments:

Anonymous Madelief said...

OOOOOCCCCHHHHH,wat ben jij érrugggg!!!!

Friday, 10 March 2006 at 16:39:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Wat, zijn vrouwen dan niet zelf verantwoordelijk voor hoeveel ze drinken?

Friday, 10 March 2006 at 17:16:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

"[De Manu-samhita verklaart] dat men een vrouw geen vrijheid moet geven. Dit betekent niet dat men de vrouw in slavernij moet houden, maar dat men vrouwen dient te beschouwen als kinderen. Kinderen krijgen geen vrijheid, maar dat betekent niet dat men slaven van ze maakt. [...] Een vrouw dient in feite in elke fase van haar leven beschermd te worden. In haar meisjesjaren dient ze te worden beschermd door haar vader, in haar vrouwenjaren door haar echtgenoot, en op haar oude dag door haar volwassen zoons. Dit is volgens de Manu-samhita de juiste maatschappelijke weg voor de vrouw. Maar de moderne beschaving heeft een volkomen overtrokken beeld van het vrouwenleven, waarbij de vrouw zo veel wordt toegestaan, dat het huwelijk er in de huidige samenleving praktisch een denkbeeldige zaak door is geworden. En de morele instelling van de vrouw is ook niet veel meer."
[Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, De Bhagavad-gita zoals ze is.]

Van mij mogen vrouwen best een glaasje cider drinken met Oud en Nieuw.

Friday, 10 March 2006 at 17:29:00 CET  
Blogger Vincent said...

Haha,

Meesterlijke repliek en (van je laatste comment) dito slotzin ;-)
Tot mijn 'schaamte' heb ik enigzins dezelfde gemengde gevoelens over dit wetsvoorstel...

Hoewel ik verklaard tegenstander van verkrachtingen ben (al is het maar omdat een man die op die manier zijn machtswil probeert te bevredigen in alle opzichten een slecht gelukte man is met grote issues aangaande zijn machissimo zowel als genotsbeleving), betekent deze wetgeving de facto een verbod op geslachtsgemeenschap in beschonken staat.

Het kan me dunkt toch niet zo zijn dat de man in kwestie gedurende de avond genoeg bewijsmateriaal dient te verzamelen (foto's, video-opnamen) teneinde zijn eigenlijk al vaststaande schuld aan verkrachting tenminste nog pro forma aan te kunnen vechten...

Het moge duidelijk zijn dat elke claim van verkrachting uiterst serieus moet worden genomen en dat aan de dame in kwestie in elk onderhavig geval het voordeel van de twijfel moet worden gegund.

Edoch het dreigen met de beschuldiging verkracht te zijn mag evenmin een machtsmiddel voor de vrouw worden als het verkrachten zelf dat voor een man mag zijn. Het kan niet zo zijn dat op tegenvallen in bed voor mannen wettelijke sancties bestaan, net zo min als dit voor vrouwen kan. Als op het moment supreme de vrouw achter haar daad staat -zolang zij op dat moment haar daad vrijwillig pleegt-, dient zij dit ook in ontnuchterde staat te doen.

Intrekken dat stemrecht! :D

V.

Saturday, 11 March 2006 at 00:01:00 CET  
Anonymous Madelief said...

Je bent wel erg gek op jezelleffff,meneertje peertje japio!

Saturday, 11 March 2006 at 11:32:00 CET  
Anonymous Sauwelios said...

Ik neem aan dat dit commentaar gericht is aan mij en niet aan Vincent, die - zoals de meeste mensen op internet - niet dezelfde is als ik.

Ik neem ook aan, ik weet het behoorlijk zeker, dat je bent wie ik denk dat je bent.

Ik denk niet dat je gek bent, zoals mijn god (psychotisch/autistisch), maar gewoon verward.

Als ik jou aan de telefoon heb gehad moet ik me even richten op iets waar ik eerder mee bezig was, om mezelf ervan te verzekeren dat ìk niet gek ben.

Bij nader inzien ben je misschien toch gek: als je echt zo overtuigd bent van je eigen waanideeën als het lijkt. Het doet me denken aan mijn eigen waanidee, dat me angstwekkend dicht bij een psychose bracht, namelijk het idee dat mijn bewustzijn alles was, wat er was. Jouw idee dat ik bijna iedereen op internet ben is bijna net zo moeilijk te weerleggen.

Saturday, 11 March 2006 at 16:49:00 CET  
Anonymous Madelief said...

Het lijkt mij verstandig om hier niet op te reageren vooral met mijn tumultueuze woedeuitbarsting van gisteren nog vers in mijn geheugen en lijf.

Met een man als de heer Sauwélios valt niet te spotten en is het zéér slecht kersen eten...

Sunday, 12 March 2006 at 17:42:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Eigenlijk is het "Sáuwelios" (met een 'e' als in "Siena") - hoewel ik ook geneigd ben "Sauwélios" te zeggen.

Van je tumultueuze woedeuitbarsting van gisteren weet ik niets.

Sunday, 12 March 2006 at 18:13:00 CET  
Anonymous Anonymous said...

O wat heerlijk,dat jij daar niet bij was!
Nu is mijn image nog intact?
Ik zeg natuurlijk ook Sáuwelios.
Hij raakt mij nog immer op een onwelvoeglijke manier.
Dus luidt de conclusie,dat ik op macho val,wat echter in het geheel onjuist is.

Monday, 13 March 2006 at 10:24:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Het idee dat ik macho ben is geheel onjuist.

Ik doe niet stoer, ik zeg gewoon wat ik denk.

In "real life", dat wil zeggen, in het dagelijkse, sociale leven, doe ik dat niet - uit louter eigenbelang, natuurlijk. Ik doe het alleen als ik het kan maken.

Bij jou kan ik het maken, jij blijft toch hopeloos adoraat.

"Het type van de grote eerzuchtige mens zou Napoleon zijn! En Caesar! En Alexander! Alsof dat niet juist de grote verachters van eer waren!"
[Nietzsche, De wil naar macht, paragraaf 751.]

Ik ben een verachter van eer. Als je denkt dat ik gevleid ben van blinde adoratie, dan heb je het mis. Ik denk dat je dan je eigen ijdelheid op mij projecteert.

Monday, 13 March 2006 at 11:54:00 CET  
Anonymous M said...

Ik denk het ook!
Ijdelheid uw naam is vrouw!

Nee,jij doet niet stoer,maar 100% mannelijk,erg mooi.

Monday, 13 March 2006 at 16:36:00 CET  
Anonymous jiska said...

Het gaat dus om politieke sex?
Met alcohol als glijmiddel?
Dat kan best zonder stemrecht.

Friday, 17 March 2006 at 20:37:00 CET  
Anonymous Mardestout said...

He maestro,je schrijft zelf ook sex met een x?

Saturday, 18 March 2006 at 21:50:00 CET  
Anonymous Sauwelios said...

"Sex" is een contractie van "secs" in het Latijn, en de 'c' is de Latijnse 'k'. Het is dus onzin om die 'x' weer uit elkaar te halen; maar "seks" met 'ks' stáát Nederlandser...

Sunday, 19 March 2006 at 01:32:00 CET  
Anonymous Sauwelios said...

Ik schrijf ook consequent "aggressief" met dubbel 'g': want het komt van "adgredi", "schrijden naar", en niet niet van "abgredi", "wegschrijden van".

Sunday, 19 March 2006 at 01:34:00 CET  
Blogger Vincent said...

Ah, daar komt Jiska vandaan... Katten hebben trouwens (hoewel ze evenzeer leuk zijn om te aaien en af en toe tegen de haren in te strijken en af en toe lelijk kunnen uithalen) ook geen stemrecht. Hun prooien al helemaal niet...

Volgens mij (maar waarschijnlijk zou ik me er beter niet mee kunnen bemoeien) zijn mensen die boos worden als blijkt dat kersen een pit bezitten degenen met wie het daadwerkelijk 'slecht kersen eten' is.

Overigens zijn alle beoefenaarsters van blinde adoratie hierbij van Harte bij ondergetekende uitgenodigd :P

V.

Tuesday, 21 March 2006 at 15:11:00 CET  
Anonymous jiska said...

Met boze mensen is het sowieso niet leuk eten.

Voor blinde adoratie kun je beter een hond nemen :p.

Tuesday, 21 March 2006 at 21:38:00 CET  
Blogger Vincent said...

Daar zeg je zo wat...

Misschien is het wel zo eerlijk om uit het gegeven dat honden (juist om die reden) mijnsinziens nogal verachterlijke wezens zijn, die zich (zeker voor een zoogdier) nogal laag op de evolutionaire ladder bevinden, inderdaad de conclusie te trekken dat dwarsliggen ook zo z'n charmes heeft, wellicht zelfs meer dan blinde adoratie...

Laat dan eenieder die een bovenmatige neiging tot adoreren koppelt aan een gedegen argumentatie ter zake zich mijner-sites vervoegen :D

V.

Friday, 24 March 2006 at 23:17:00 CET  
Blogger Sauwelios said...

Je moet wel beseffen, Vincent, dat honden niet alleen zijn zoals ze nu zijn door evolutie, maar ook door breeding. Het is vergelijkbaar met wat Nietzsche zegt over mensen:

"Niet, wat de mensheid moet aflossen in de volgorde der wezens is het probleem, dat ik hiermee stel (- de mens is een einde -): maar welk type mens men kweken moet, willen moet, als het hogerwaardige, levenswaardigere, toekomstzekerdere.
Dit hogerwaardige type is heeft al vaak genoeg bestaan: maar als een geluksgeval, als een uitzondering, nimmer als gewild. Veeleer werd dat type juist het ergst gevreesd, het was tot nu toe bijna het vreselijke; - en vanuit de vrees werd het omgekeerde type gewild, gekweekt, bereikt: het huisdier, het kuddedier, het zieke dier mens, - de Christen..."
[Der Antichrist, paragraaf 2.]

Stel nou dat we in plaats van een huisdier van het begin af aan al vecht- en jachtdieren van de hond hadden gemaakt. Dan hadden we nu Überpitbulls! Hoe hoog zouden die op de evolutionaire ladder staan?

Saturday, 25 March 2006 at 17:01:00 CET  
Anonymous jiska said...

Vincent,
Je hebt een beperkt beeld van honden.
Maar vooral ben je volgens mij gefokt om mijn opmerking over je kat (die ik nog wel begon met "Lieve kat").

Saturday, 25 March 2006 at 23:21:00 CET  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home