Saturday, March 25, 2006


"Eén mens telt bij mij voor duizenden, als hij de beste is."
[Heraclitus van Ephese.]

Het woord dat hier vertaald is als "duizenden" is murioi, letterlijk "tienduizenden". En "beste" is aristos...

1 Comments:

Blogger Sauwelios said...

Murioi betekent letterlijk "tienduizenden", maar figuurlijk "talloze".

Sunday, 3 October 2010 at 19:59:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home