Sunday, April 09, 2006

Bezit en gebruik.

"Dat is altijd het belangrijkste met drugs: je moet ze hebben. Of je ze gaat gebruiken is altijd een tweede."
[Sander, deeltijd cynicus.]

7 Comments:

Anonymous Madelief said...

Is dat net zoals met het in huis hebben van chocola en chips?
Ik zit never zonder drugs.

Lukt `t om eraf te blijven?

Sunday, 9 April 2006 at 20:54:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Ik ben in de loop van de afgelopen nacht eindelijk helemaal afgekickt. Noodgedwongen, hoor: ik had die drug niet meer. Het makkelijkst is nu om er niet meer aan te beginnen als ik haar weer kan krijgen; maar is dat ook het beste? Het moeilijkste, de grote uitdaging is: de juiste maat.

Sunday, 9 April 2006 at 21:50:00 CEST  
Anonymous Madelief said...

Een vrouwelijke drug?
Ende gij kan die weerstaan o lord?

Wees mateloos mijn zoon,life=short!

Tuesday, 11 April 2006 at 17:27:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Als ik, na enige genoodzaakte onthouding ergens van, ontwenningsverschijnselen voel, dan is dat tegelijkertijd een waarschuwing en een uitdaging. Zoals Nietzsche schrijft:

"De geestelijkste mensen, als de sterksten, vinden hun geluk, waarin anderen hun ondergang zouden vinden: in het labyrinth, in de hardheid tegen zichzelf en anderen, in het experiment; hun lust is zelfbedwinging: ascetisme wordt bij hen natuur, behoefte, instinct."
[Der Antichrist, paragraaf 57.]

Wednesday, 12 April 2006 at 13:34:00 CEST  
Blogger Vincent said...

'Zelfbedwinging' een lust? Is er een grotere, meer contraintuitieve ontkenning van de Wil denkbaar? 'Ascetisme' een instinct? Angst is een instinct. Angst kan de Wil ernstig corrumperen. Zozeer zelfs, dat de Wil erdoor weerstaan kan worden. Sommige instincten moeten dan ook onderdrukt worden, ten behoeve van de Wil, de moeder aller behoeften.

V.

Thursday, 13 April 2006 at 01:22:00 CEST  
Blogger Vincent said...

Wees derhalve niet geheel mateloos. Neem met overgave. Maar geef niet alles. 'Doseren' is inderdaad het toverwoord. Zoals met alle genotsmiddelen is het zaak de verhouding gebruiker:middel in de gaten te houden. Verword niet tot (enkel) middel. Afgezien daarvan is je instinct het waard om te volgen. Tenslotte kun je je 'lot' tot 'natuur' bombarderen. Misschien kun je beter het omgekeerde doen.

V.

Thursday, 13 April 2006 at 01:36:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Het woord "lust" is hier in de niet-lasterlijke zin bedoeld, als in "levenslust". Mijn Duitse woordenboek geeft voor "Lust": "lust, zin, genot, plezier". Het is het Christendom geweest dat woorden als dit heeft belasterd, dat strijd heeft gevoerd tegen "de vreugde überhaupt", om met Nietzsche te spreken.

"Het Christendom gaf Eros vergif te drinken: - hij stierf er weliswaar niet aan, maar ontaardde, tot ondeugd [Laster]."
[Voorbij goed en kwaad, 168.]

De reden dat de Christenen Eros belasterden was dat hij bij hen een ondeugd was: zij kwamen immers uit de laagste lagen van de samenleving - zij waren de drop-outs van de Romeinse samenleving. Zulk gespuis kent alleen de laagste instincten, het kent de driften en lusten als walgelijke, dierlijke aandrangen (omdat ze zulke ongezonde, dus vieze, lelijke lichamen hebben, ervaren ze het lichamelijke, het dierlijke, sowieso als iets walgelijks. Vanuit hun beperkte blikken, hun nauwe geesten, beoordelen ze vervolgens de driften en lusten van alle mensen gelijksgewijs). In hun zijn de driften nog niet gespiritualiseerd. Aldus spreekt Zarathoestra:

"Ik houd van het woud. In de steden is het slecht leven: daar zijn te veel bronstigen.
Is het niet beter in handen van een moordenaar te geraken, dan in de dromen van een bronstige vrouw?
En ziet toch deze mannen: hun ogen zeggen het - zij kennen niets beters op aarde dan bij een vrouw te liggen.
Moer ligt op de bodem van hun ziel; en wee, wanneer dit moet ook nog geest heeft!
Waart gij tenminste als dieren volmaakt! Doch bij het dier past de onschuld.
Raad ik u uwe zinnen te doden? Ik raad u tot onschuld der zinnen."
[Aldus sprak Zarathoestra, Van de kuisheid.]

Over dit hoofdstuk zegt Peter Berkowitz:

"Scorning those who identify sexual intercourse as the highest pleasure, [Zarathustra] qualifies his condemnation by distinguishing between innocent and corrupt desire. He does not employ this distinction to defend sexuality springing from innocence, but to identify the circumstances under which chastity is a virtue: namely, when chastity is effortless, accompanied by grace and prankishness, and results in the spiritualization of desire. And he connects the spiritualization of desire to the pursuit of knowledge. It is the knower, one who loves truth beyond considerations of utility, for whom he advocates as the true eroticism a sensual asceticism in which the desire for truth is as strong and intoxicating as the desire of a healthy body for another."
["Nietzsche: The Ethics of an Immoralist", The Purpose of Romantic Love.]

"'Zelfbedwinging' een lust? Is er een grotere, meer contraintuitieve ontkenning van de Wil denkbaar?"

Geen ontkenning van de wil, maar een wil tot macht over de wil (tot macht - iedere wil is een wil tot macht). De wil, die zich gewoonlijk naar buiten richt, om daar naar buit te lusten, keert zich hier naar binnen, richt zich tegen zichzelf. Dit is sublimatie van de wil: de wil naar buiten heft zich hierbij op (in beide betekenissen), de mens verinnerlijkt zich. Voortaan zoekt de wil naar buit in de innerlijke wereld ("kennis" etc.).

"'Ascetisme' een instinct?"

Voor de geestelijkste mensen wel, ja. Bij hen is het instinct geworden, natuur geworden (een tweede natuur; dit hoeft echter niet pas in hun huidige leven gebeurd te zijn, zij kunnen zo geboren [Lat. natus] zijn, deze natuurwording kan in vele generaties, door hun voorouders bewerkstelligd zijn). Vandaar dat het brahmanenschap erfelijk is. Nietzsche's drie kasten komen namelijk precies overeen met de brahmana's (priesters), kshatriya's (krijgers) en vaisya's (boeren en handelslui) van het Indische kastenstelsel. Hij noemt dit een natuurlijke rangorde:

"De orde der kasten, de opperste, de dominerende wet, is slechts de sanctie van een natuurorde, natuurwetmatigheid van de eerste rang, waarover geen willekeur, geen 'moderne idee' macht heeft."
[Der Antichrist, paragraaf 57.]

En ook Berkowitz' frase "a sensual asceticism" brengt ons in India: als ik de frase "erotic ascetic" in Google intik, krijg ik bijna uitsluitend resultaten die over Shiva gaan.

"Angst is een instinct."

"From a very large number of experiments, two primitive drives emerged as dominant: the desire for power and the emotion of fear. And when Nietzsche came to understand fear as the feeling of the absence of power, he was left with a single motivating principle for all human actions: the will to power."
[R.J.Hollingdale, Thus Spoke Zarathustra, Introduction, 4.]

"Angst kan de Wil ernstig corrumperen. Zozeer zelfs, dat de Wil erdoor weerstaan kan worden. Sommige instincten moeten dan ook onderdrukt worden, ten behoeve van de Wil, de moeder aller behoeften."

Alle instincten zijn vormen van de wil. Angst, als gevoel van gebrek aan macht, geeft vleugels - vleugels waarmee je naar meer macht kan vliegen. Ik denk dat de wil alleen gecorrumpeerd kan worden door oneerlijkheid: als de bezitter van die wil, tegen anderen of tegen zichzelf, zegt dat hij geen macht wil, maar iets hogers - zich of anderen wijsmaakt dat hij onbaatzuchtig is o.i.d. Of was dat niet wat je bedoelde?

Thursday, 13 April 2006 at 12:02:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home