Saturday, April 08, 2006

Spreuken van Heraclitus.

"Voor deze logica, ofschoon die altijd geldig is, blijken de mensen steeds weer vol onbegrip, zowel voordat zij ervan gehoord hebben als wanneer ze die voor het eerst horen. Want al verloopt ook alles volgens deze logica, toch lijken ze op onervarenen, ook al hebben zij ervaring met zulke woorden en werken, zoals ik die hier uiteenzet, waarbij ik elk ding naar zijn aard ontleed en te kennen geef hoe het is. Maar het ontgaat de mensen wat zij allemaal doen wanneer zij wakker zijn, zoals zij ook alles vergeten wat zij in hun slaap doen."
[Heraclitus, Diels-Kranz fragment 1.]

"Daarom is het nodig het spoor te volgen van wat verbindend is. En ofschoon de logica verbindend is, leven de meeste mensen alsof zij een inzicht hebben dat losstaat van elk verband."
[ibid., fragment 2.]

"In Priëne leefde Bias, wiens redeneringen van meer waarde zijn dan die van de anderen."
[ibid., fragment 39.]

"Van de ziel zul je de grenzen op je speurtocht niet vinden, al bewandel je elke weg: zo'n diepe grond heeft zij."
[ibid., fragment 45.]

"Niet naar mij, maar naar mijn logica luisterend is het wijs dezelfde conclusie te trekken: dat alles één is."
[ibid., fragment 50.]

"Van de logica waarin zij het meest verkeren, daarvan wenden zij zich af, en waar ze elke dag op stuiten, dat komt hen vreemd voor."
[ibid., fragment 72.]

"Wij moeten niet handelen en redeneren als slapenden; want ook in die toestand hebben wij de indruk te handelen en te redeneren."
[ibid., fragment 73.]

"Een onnozele mens raakt bij elke redenering in de war."
[ibid., fragment 87.]

"...dat voor hen die wakker zijn, er één gemeenschappelijke geordende wereld [kosmos] is, maar dat van hen die slapen, ieder zich naar zijn eigen wereld toewendt."
[ibid., fragment 89.]

"Aan de ziel is een logica eigen die zichzelf bekrachtigt."
[ibid., fragment 115.]

[Vertaling Cornelis Verhoeven, met mijn aanpassingen.]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home