Saturday, April 15, 2006

Transmutatie.

"Vuur leeft de dood van de aarde en lucht leeft de dood van het vuur, water leeft de dood van de lucht, aarde van het water."
[Heraclitus.]

2 Comments:

Anonymous Madelief said...

Frappant dat ik daar net aandacht!

Saturday, 15 April 2006 at 16:48:00 CEST  
Blogger Sauwelios said...

Er hoort eigenlijk een plaatje bij:

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/7997/elements.gif

Sunday, 16 April 2006 at 01:00:00 CEST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home