Sunday, April 30, 2006

Om. Apollo had als tegenpool, behalve de moedergodin Artemis - Artemis was een moedergodin, hoewel ze bij de Grieken alleen een maagdelijke godin was; als maangodin is ze namelijk nu eens "de veelborstige", dan weer de kuise godin die iedere man die bij haar in de buurt waagt te komen door zijn eigen honden laat verscheuren (dit staat symbool voor de maancyclus bij vrouwen) -, ook de draak Python (het Griekse drakon betekent "slang"). De draak/het serpent is echter altijd geassociëerd met de moedergodin (zo was Python een zoon van Gaia, moeder Aarde); zo had je in Mesopotamië al de godin Tiamat:

"Tiamat is a primeval monster/goddess in Babylonian and Sumerian mythology, and a central figure in the Enûma Elish creation epic."
[Wikipedia, Tiamat.]

Op dit punt gaan mijn ogen open voor de verreikende implicaties die deze polariteit voor mij heeft: zowel voor mij persoonlijk als voor het grote geheel, en mijn rol daarin.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home