Sunday, April 30, 2006

Artemis.

Om een lang verhaal kort te maken: de vier elementen bestaan uit twee paren, vuur/lucht en aarde/water. Het eerste paar is mannelijk en het tweede vrouwelijk. In lucht is de polariteit van vuur omgekeerd: sattva/rajas wordt rajas/sattva. Hetzelfde geldt voor water en aarde: de eerste is rajas/tamas, de tweede tamas/rajas. Rajas, hartstocht, is dus overal in aanwezig. Ik heb deze kwaliteit eerder "Dionysus" genoemd. Wat de man uitmaakt is dus sattva, harmonie, die ik "Apollo" gedoopt heb. De vrouwelijke tegenhanger van Apollo in de Griekse mythologie is zijn zuster Artemis. Waar Apollo de zonnegod is is zijn zuster de maangodin. De maan heeft natuurlijk alles te maken met het water en de aarde, terwijl de zon juist te maken heeft met de lucht en het vuur. De maan is koud, de zon is heet. Artemis is de godin van de jacht - een duidelijk verband met de Amazones:

"De term amazone is afkomstig van de Griekse mythe over een krijgshaftig volk, dat alleen uit vrouwen bestond. [...] Mannen werden alleen toegelaten om voor nageslacht te zorgen, zo werd het voortbestaan van de samenleving verzekerd. Van de pasgeboren baby's werden de meisjes goed verzorgd, maar de jongetjes gedood, of naar hun verwekkers teruggestuurd.

"De naam 'Amazones' is mogelijk afgeleid van het Griekse 'a-mazos' dat 'zonder borst' betekent. Een van de vele Amazone-mythes verhaalt dat de vrouwen hun rechterborst verwijderden om beter te kunnen boogschieten. [...] Door de afwezigheid van de rechterborst kon de boog optimaal gehanteerd worden, zo waren ze optimale krijgers. [...]

"Andere verklaringen voor de naam Amazones zijn dat deze is afgeleid van de naam Imazighen (Amazigh), de beduiding voor de Noord-Afrikaanse Berbers, of van het Iraanse "ha-mazan", dat oorspronkelijk "strijders" betekent[.] Een laatste verklaring is, dat de Amazones hun naam danken aan hun verering van de maangodin Artemis, en dat de oorsprong van hun naam teruggaat naar het oud-Kaukasische woord "maza", dat maan betekent."
[Wikipedia, Amazone (mythologie).]

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home